Haalbaarheidsonderzoek voor activeren kwetsbare jongeren

Voor veel jongeren is de leerweg anders dan hoe deze vanuit het onderwijssysteem bedacht is. Going uit Dokkum wil kwetsbare thuiszittende jongeren een toekomstperspectief bieden en begeleiden naar een betaalde baan of opleiding in de maakindustrie. Voor de eerste fase van het project, een haalbaarheidsonderzoek, ontvangt Going een bijdrage van 5.000 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda.

Het haalbaarheidsonderzoek is onderdeel van een pilotproject om jongeren te mobiliseren naar meer participatie, met als doel uitstroom op de arbeidsmarkt of een opleiding. Met het haalbaarheidsonderzoek maakt Going inzichtelijk of er een betere verbinding kan ontstaan tussen kwetsbare thuiszittende jongeren in de leeftijd 16 t/m 21 jaar en de regionale maakindustrie in Noordoost-Fryslân. Initiatiefnemer Mark de Jager: ‘’Als je (tijdelijk) niet past in een schoolse setting mag dat nooit leiden tot afhaken in de maatschappij.’’ Going werkt binnen het project samen met o.a. de gemeenten Noardeast-Fryslân en Datumadiel, het UWV, scholen in de regio, kwetsbare jongeren en bedrijven uit de maakindustrie. De vervolgfase van het project zal ook worden uitgevoerd in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.