HaVerhaal

Haver is voedzaam en kent vele gezondheidsvoordelen. Vroeger verbouwden we in Nederland zelf haver, met de tijd is dit verdwenen en inmiddels wordt het product geïmporteerd uit het buitenland. In de regio is de kennis en ambacht om haver tot een gezond product te verwerken verdwenen. De initiatiefnemers zetten zich in om haver terug te halen naar de regio en het ‘verhaal van haver’ te vertellen. Ook wordt er gekeken naar het verbouwen van haver zonder gewasbeschermer.

Natuurlijk moet ook de consument worden overtuigd van de voordelen van haver. Hiervoor worden de gezondheidsvoordelen op een rijtje gezet en wordt er toegelicht wat de voedzaamheid van haver is, mét een wetenschappelijke onderbouwing. Door lokale klanten te creëren ontstaat er een korte keten voor de verkoop van het gewas.

Project partners Maatschap van der Bos Weidenaar, Stichting Van Hall Larenstein, Janco Heida en Anouk Willems zetten zich gezamenlijk in om dit project te laten slagen en haver weer terug te brengen in het Nederlandse dieet. “Gezond voedsel produceren op een gezonde bodem en daarmee bijdragen aan humane gezondheid geeft mij als voedselproducent veel voldoening. Graag zoek ik het contact met de regio en de consument om uit te dragen hoe een gezonde bodem van invloed is op een gezond gewas, hoe belangrijk biodiversiteit is en hoe alles bij kan dragen aan humane gezondheid.  We zijn daarbij innovatief, maar grijpen ook terug naar wijsheden van vroeger.” Vertelt Bianca van der Bos van Maatschap van der Bos Weidenaar.

In het afgelopen jaar is Maatschap van der Bos-Weidenaar begonnen met het experimenteel telen van haver op kleine schaal. In de aankomende jaren zal dit worden uitgebreid. De verwachting is dat er vijftien boeren in de regio de blauwdruk van dit project kunnen overnemen en zelf kunnen toepassen. Haver is een interessant wisselgewas voor akkerbouwers om de bodem mee te verrijken.

Het project heeft een subsidiebedrag van €83.752 ontvangen vanuit de Versnellingsagenda.