Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof

Bij het beheer van heidegebieden komen restmateriaalstromen vrij die tot nu toe niet duurzaam hergebruikt worden. Regnerus Machines uit Ferwerd gaat met het project ‘Heidegrond: van afvalstof naar waardevolle grondstof’ onderzoeken of het organische restmateriaal van heide geschikt is als bodemverbeteraar voor de akkerbouw in Noordoost-Fryslân.  

Onderzoek naar bodemverbetering
Het onderzoek zal antwoord bieden op de vraag of akkerbouwers het restproduct van herstelde heideterreinen kunnen toepassen als bodemverbeteraar, vooral om het organische stofgehalte van de grond te verhogen. Het materiaal heeft namelijk een hoog gehalte aan organische stof dat ten goede kan komen aan de Friese kleigronden. Voor het onderzoek worden reststromen heidemateriaal, afkomstig van Terschelling, uitgezet op een perceel van Mts. Timpelsteed in Engwierum. Gedurende een half jaar wordt gemeten of het heidemateriaal een positief effect heeft op het gebied van gewasontwikkeling en bodemverbetering.  

Circulaire toepassing
Wanneer het heidemateriaal geschikt blijkt te zijn voor toepassing als grondverbeteraar in de akkerbouw kan er een hoge mate van circulariteit worden bereikt. De verhoging van organisch stofgehalte in landbouwgronden zorgt voor hogere vastlegging van CO2 in de bodem en een meer weerbaar gewas. Anderzijds wordt een reststof van heideterreinen circulair in de regio toegepast als bodemverbeteraar.  

Versnellingsagenda
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit de subsidieregeling Versnellingsagenda. Het project ontvangt een subsidie van €5.000,- voor de uitvoering van het project.