Hennepteelt voor de agrariër en de bouw 

Om de akkerbouw in de regio toekomstbestendig te maken zet dit project zich om te zoeken naar alternatieve verdienmodellen die niet afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Een optie hiervoor is het telen van vezelgewassen. Deze gewassen slaan CO2 op, verminderen het stikstof gebruik en bieden de mogelijkheid om regionale productieketens op te zetten. Omdat het huidige verdienmodel voor vezelgewassen onvoldoende is wordt er gezocht naar een betere oplossing.  

Vezelhennep is voor veel agrariërs een nog onbekend en relatief nieuw gewas. Vezelhennep kent echter vele voordelen. Vezelhennep groeit snel, is goed voor de bodem, heeft een hoge opbrengst per hectare, tegen een relatief lage input aan water en voeding. Bovendien heeft het een positieve invloed op het milieu. De vezels zijn geschikt voor de productie van vezelhennepisolatie. Wanneer de vezelhennepisolatie wordt afgebroken, bijvoorbeeld bij de sloop van een gebouw, kan het worden verwerkt tot groene afval en dienen als voedingstof voor het land. Een ideaal circulair systeem. 

Biobased bouwen is het gebruiken van een hernieuwbare bron van grondstoffen, waardoor de impact van gegenereerd afvalmateriaal wordt verminderd. CO2 wordt al tijdens de groeifase van de plant opgeslagen. Als het biobased materiaal in de bouw gebruikt wordt, zal dit langdurig de CO2 opslaan. Ook wordt er CO2 bespaard omdat fossiele materialen meer worden vermeden. En, zoals gezegd, als het bouwproject ooit weer wordt afgebroken kunnen de vezels weer terug naar het land.  

Zowel de agrarische sector als de bouwsector moeten nog stappen zetten om dit te bereiken. Een samenwerking tussen de beide sectoren vormt een nobel streven voor dit project. In de regio zijn genoeg akkerbouwbedrijven en bouwbedrijven die mee kunnen draaien in de pilot. S & B van Kuiken V.O.F. en Bouwgroep Dijkstra Draisma zetten zich in om de pilot op te zetten en daarmee het verdienmodel te verbeteren en de lokale akkerbouw toekomstbestendig te maken. 

“Dit project verenigt de agrarische en bouwsector in het streven naar duurzame vooruitgang. We zoeken naar alternatieve verdienmodellen voor de akkerbouw, los van overheidssubsidies, met vezelhennep als veelbelovende pionier. Dit gewas biedt niet alleen CO2-opslag en stikstofbesparing, maar creëert ook kansen voor regionale productieketens. Samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma omarmen we de kracht van biobased bouwen – een benadering die CO2 vastlegt en toekomstige generaties ten goede komt. Met onze inzet en samenwerking streven we naar een veerkrachtige toekomst voor zowel landbouw als bouw, gedreven door innovatie en duurzaamheid.” Vertellen Balling en Siebren van Kuiken (S&B van Kuiken V.O.F.)  

‘Hennepteelt voor de agrariër en de bouw’ heeft een subsidie van € 238.320,- toegekend gekregen.