Themapark De Spitkeet met het verhaal van de Wâlden

Themapark De Spitkeet bestaat al sinds 1990 en trok in 2019 zo’n 20.000 betalende bezoekers. De helft van deze bezoekers is dagrecreant en komt van buiten Friesland, 8% komt zelfs uit het buitenland. Deze bezoekers krijgen nu voornamelijk een inkijkje in het leven dat vroeger werd geleid in deze arme regio. Het museum wil het huidige aanbod op het themapark versterken met betere informatievoorziening. Belangrijk hierbij is het ‘waarom?’. Op een nieuwe manier wordt het verhaal van het wonen, leven en werken op de arme Fries-Groningse heide verteld.

Interactieve, digitale oplossingen 
Het doel is om bezoekers van het streekmerk en het themapark betere en toegankelijker informatie over de cultuurhistorie van het museum en de regio te verschaffen. Deze informatie moet interactief, digitaal en meertalig beschikbaar worden, om zo klaar te zijn voor de toekomst. Het toeristische product wordt zo ontsloten voor een bredere doelgroep van binnenlandse bezoekers (toegankelijke informatie trekt breder publiek aan) en buitenlands bezoek (meertaligheid); dit vergroot de merkwaarde. “Openluchtmuseum De Spitkeet vertelt een deel van het verhaal van de Wâlden. Het themapark wil de historie van het wonen, leven en werken op de arme Fries-Groningse heide beter beleefbaar maken via interactieve, digitale oplossingen. Op deze manier wordt het museum aantrekkelijker gemaakt en krijgen bezoekers een nog betere indruk van het verhaal van de Wâlden en in het bijzonder het verhaal van openluchtmuseum De Spitkeet.” Aldus Simon Hoeksma van Openluchtmuseum De Spitkeet.

De te verbeteren informatievoorziening vertelt deels het verhaal van de Noardlike Fryske Wâlden. Dit is één van de streekmerken die de regio Noordoost-Fryslân toeristisch gezien graag beter in de kijker wil spelen. De beleefwaarde door interessantere producten wordt vergroot evenals de merkwaarde, doordat een bezoek aantrekkelijker wordt.  De gemeente Achtkarspelen heeft de ambitie om identiteit (zelfwerkzaamheid) beter uit te dragen. Themapark De Spitkeet stelt zich ten doel om de cultuur en identiteit van het streekmerk Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden (nog) beter voor het voetlicht te brengen.

Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een subsidie van € 24.324,- voor de uitvoering van het project ‘Het verhaal van de Wâlden’.