Het Ziltepad, langs de ruige rand van het Noorden 

De Stichting Oude Groninger Kerken en de Stichting Alde Fryske Tsjerken zijn projectpartners en zetten zich gezamenlijk in voor de realisatie van dit project. Het doel, langs de Waddenkust bezinningstoerisme faciliteren en stimuleren en daarmee een duurzame vorm van toerisme ontwikkelen die zich onderscheid van andere initiatieven. 

Door een wandel- en fietsroute langs drie, langs de route gelegen kerken te realiseren hopen de initiatiefnemers een stimulans voor het toerisme in de regio te zijn. Bij deze route worden lokalen inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers betrokken om zo lokaal het aanbod af te stemmen op de route en omgekeerd. Zo kunnen inwoners gelegenheid bieden voor eten en overnachting. Ook kan de lokale yoga klas bijvoorbeeld ochtend yoga aanbieden. Op deze manier heeft ook de lokale economie profijt van de routes. 

“Voor onze pilot waren we op zoek naar 150 proefwandelaars, maar binnen een paar dagen hadden we al meer dan 400 aanmeldingen binnen. Dat is een goed teken! We zijn enorm nieuwsgierig naar hoe zij het Ziltepad gaan ervaren. Het Ziltepad is een toekomstbestendig idee om erfgoed te verbinden aan het bijzondere landschap, de unieke dorpen en haar inwoners. De bezinning volgt dan als vanzelf. Alleen de plek waar je te voet was, ben je ook echt geweest. Zegt Goethe, filosoof” Aldus Ruth ter Voort, Projectleider het Ziltepad, langs de ruige rand van het Noorden. 

Het meerjarige doel is om wandel- en fietsroutes langs 12-15 markante kerkgebouwen langs de gehele waddenkust van Nederland op te zetten. Zo ontstaat er uiteindelijk een volledige wandel- en fietsroute langs het religieuze erfgoed van het Waddenkustgebied, het culturele erfgoed, die meerdaags of in dagtochten te voet of fietsend kan worden afgelegd. 

‘Het Ziltepad, langs de ruige rand van het Noorden’ heeft vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €25.000,- gekregen.