In sûne waadrâne foar moarn

Klimaatverandering heeft een grote impact op het Waddengebied. Natuurinclusieve landbouw in het Waddengebied kan hier een positieve bijdrage aan leveren om de biodiversiteit en de lokale landschapswaarden te behouden. Stichting Waadrâne en Stichting Twirre gaan willen partijen uit de regio aan elkaar verbinden en uitdagen samen te werken in de transitie naar natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Naast het vergroten van de bewustwording over natuurinclusieve landbouw wordt er gewerkt aan een nieuw verdienmodel rondom lokaal geproduceerd voedsel. Door van boer, visser tot consument te inspireren en uit te dagen een steentje bij te dragen kunnen de ecologische waarden van het Waddengebied worden behouden.

Allereerst wordt gestart met het opzetten van een activiteitenprogramma. Zo worden er onder andere inspiratieavonden georganiseerd en in samenwerking met lokale ondernemers wordt vier keer per jaar een Streekmarkt georganiseerd in Dokkum. Voor promotie en zichtbaarheid van de lokale agrarische sector wordt een Tour de boer georganiseerd. Met een huifkar of met eigen vervoer, kunnen bezoekers een rit maken langs verschillende boeren bedrijven en kennis maken met lokale streekproducten.

Hiermee draagt het project niet alleen bij aan de bewustwording van biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw, maar zorgt het ook voor nieuwe toeristische activiteiten in de regio.