Inpassing camping in het coulisselandschap

Camping ’t Heidestek in Twijzelerheide is een ideale plek voor toeristen om de natuur van het Friese coulisselandschap te ervaren. De eigenaren van de camping onderzoeken samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op welke manier de camping en het gebied dusdanig goed op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zij elkaar kunnen versterken.

Door campingbedrijven optimaal aan te sluiten op een streekmerk wordt de merkwaarde van het gebied vergroot. Met het visiedocument ‘Toerisme en Recreatie in Noordoost-Fryslân 2020-2030’ ambieert de regio de recreatie- en toerismesector te stimuleren en te laten groeien zonder daarmee de leefomgeving en unieke kenmerken van het gebied te verstoren. Het project van Camping ’t Heidestek streeft dit doel na. Het onderzoek en de uitkomsten kunnen waardevolle inzichten opleveren voor andere recreatie- en toerismebedrijven.

Talma: ‘’Door bijvoorbeeld bijplant van besdragende planten in bestaande landschapselementen en het aanleggen van nieuwe landschapselementen kan een positieve bijdrage geleverd worden aan het landschap en de biodiversiteit, maar ook aan de lokale economie. Door het onderzoek zal kennis ontstaan over hoe bestaande campings zich kunnen inzetten voor het versterken van dit unieke gebied. Andersom op welke manier de vereniging Noardlike Fryske Wâlden kan bijdragen aan de zichtbaarheid van lokale campings.’’