Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten

Insectenkweek ter bevordering van diervoeder, voor het sluiten van de keten

Nederland kent veel organische reststromen en een belangrijke ambitie binnen de voedselketen is om zoveel mogelijk waarde te halen uit deze reststromen. Dit kan onder andere door insecten te kweken op deze reststromen, wat resulteert in een deel van de oplossing voor de kringlooplandbouw. In de afgelopen periode heeft Firma van der Hem samen met de maatschap Binnema vooronderzoek gedaan waaruit is gebleken dat insectenkweek een toegevoegde waarde is voor het sluiten van de kringloop in de agrarische sector.

Insecteneiwitten hebben een hoogwaardige samenstelling van aminozuren en dit sluit heel goed aan bij de voederbehoefte van dieren. De doelstelling van het project is het realiseren van een regionale kringloop in Noordoost-Fryslân door regionaal geproduceerde insecteneiwitten te gebruiken als diervoeder bij pluimveebedrijven in de regio.

Het project zorgt voor verduurzaming van de regio en draagt daarnaast bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van bijvoorbeeld geïmporteerde soja. Met de bijdrage uit de Versnellingsagenda, wordt de insectenkweek geoptimaliseerd en de gezondheidseffecten bij kippen, die de eiwitten toegediend krijgen, in kaart gebracht. De ontvangen subsidie is €49.725.

Sjoerd van der Hem: “Wij zijn erg verheugd dat we een subsidie hebben ontvangen van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân, waardoor wij dit project zeer snel kunnen starten. Het project zorgt voor verduurzaming van de regio en minder onafhankelijkheid van buitenaf naar met name geïmporteerde soja. Daarnaast draagt het bij aan een duurzame economie en creëert het zowel arbeidsplaatsen als een kennistoename voor de regio! We zullen met veel plezier aan dit uitdagende project werken!”