Inspireren met Smaak van de Wâlden

Met ‘Smaak van de Wâlden’ inspireren ondernemers bij evenementen elkaar met ideeën voor productvernieuwing en stimuleren ze elkaar deze te ontwikkelen en te realiseren. Het project draagt bij aan het organiseren en het faciliteren van evenementen met als doel kennisdeling.

In het verlengde van het ‘Wâldpyk bramenfestijn Brommels!’ is in het afgelopen decennium een organisch netwerk van bedrijven, organisaties en bewoners ontstaan. Dit netwerk zet zich gezamenlijk in voor de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met haar unieke landschap. In het tweejarig project ligt de focus op “Smaak van de Wâlden”. De Versnellingsagenda geeft de kans om gericht in te zetten op de uitbouw van activiteiten, door een groep van vijftig tot honderd ondernemers in de NFW. Door de naamsbekendheid van Brommels! en de laagdrempeligheid van het netwerk, bereiken activiteiten veel ondernemers en kan de deelname op allerlei manieren variëren.

“Ondernemers groeien, leren, ontwikkelen en raken het best geïnspireerd in groepen van gelijkgestemden, in het project wordt die setting gecreëerd door samen met elkaar te werken aan Smaak van de Wâlden evenementen” aldus Projectleider Henk Pilat.

Per activiteit leert men van elkaar en schuiven experts (indien het netwerk daarom vraagt) aan om met inhoudelijke kennis of met ervaringen van elders te ondersteunen. Zo zijn er vanuit het bestaande netwerk goede contacten met medewerkers van kennisinstellingen als NHL-Stenden, Van Hall, Friese Poort en Aeres. Ook maatschappelijke kennisinstellingen als Botanische Tuin De Kruidhof en Landschapsbeheer Friesland zijn bij dit project betrokken. De Versnellingsagenda verleent €25.000,- voor de uitvoering van Smaak van de Wâlden.