Samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Onderwijs, overheid en ondernemers gaan samenwerken aan een veranderend onderwijslandschap op het voortgezet onderwijs. De theoretische en gemengde leerweg krijgen in de toekomst een vervangende leerweg. De nieuwe leerweg, het praktijkgerichte vak, krijgt een nadruk op leren buiten school. De drie o’s zorgen voor een veilige manier om buiten school te kunnen leren en meer aansluiting te vinden bij de veranderende arbeidsmarkt.

Een relatiemanager zal optreden al schakel tussen de drie o’s en helpen in de organisatie van bijeenkomsten. De leerweg wijziging zal in de toekomst landelijk worden toegepast. CSG Liudger Burgum en OSG Singelland hopen met dit project een goed voorbeeld te kunnen zijn voor andere scholen zodat niet iedere school het wiel zelf hoeft uit te vinden.

“We willen meer en meer een brug slaan tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Echte opdrachten waarbij onze leerlingen leren door te doen en waarbij ondernemers en onderwijs samen optrekken rondom de werknemer van de toekomst. Onze leerlingen leren bijvoorbeeld samenwerken, creatief denken, communiceren en presenteren in deze projecten en van de opbrengsten tot dusver kunnen we alleen maar blij worden!” – vertelt Jannechien van der Kooi, teamleider vmbo bij CSG Liudger

Met dit project willen de projectpartners een goede basis voor leerlingen neerleggen. Leerlingen oriënteren zich hiermee op een nieuwe manier en komen daardoor meer in aanraking met andere beroepen en het bedrijfsleven. De verwachting is dat de kinderen op deze manier een beter beeld krijgen van het bedrijfsleven en zo een betere keuze kunnen maken voor vervolgonderwijs. De verwachting is dat dit ook zal resulteren in minder vroege schoolverlaters. De leerlingen ontwikkelen zich zo tot kwalitatief goed opgeleid personeel, die zicht betrokken voelen bij de bedrijven in de regio en dus graag blijven werken in de eigen regio.