Verkenning impact SDG-house in regio Noordoost-Fryslân

De Sustainable Development Goals (SDG) zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen om van de wereld een betere plek te maken. Ook in de regio Noordoost-Fryslân wordt het thema Brede Welvaart steeds belangrijker, maar hoe ga je daar op lokaal en regionaal niveau concreet mee aan de slag? Vanuit een SDG-house in de regio kunnen burgers, ondernemers, onderwijs en overheden gezamenlijk werken aan de ambitieuze SDG agenda.

Met de ontwikkeling van een ‘SDG-House’ in de regio, wil Ynova Innovation Company in samenwerking met Gemeente Noardeast-Fryslân ambities met betrekking tot ‘Brede Welvaart’ en de Sustainable Development Goals in de praktijk brengen. Op dit moment zijn er 11 SDG-huizen in Nederland, waarvan één in Leeuwarden. “Met een SDG-house in de regio willen we de doelen zichtbaar maken en elkaar helpen gezamenlijke doelen te formuleren en te realiseren. We willen wel, maar in veel gevallen komen goede ideeën niet echt van de grond.” – legt Jacqueline van Ynova uit. Met deze insteek is het project ‘Verkenning SDG-house’ opgericht. “We moeten ermee aan de slag en met het enthousiasme van ondernemers en gemeenten in de regio zien we potentie in regio Noordoost-Fryslân”. Begin dit jaar heeft het project een subsidie ontvangen vanuit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.

“We staan op dit moment in de Molkfabryk Burgum, waar creativiteit, business en cultuur samenkomen. Een SDG-house zou hier heel goed passen.” – vertelt Dirk Bruinsma van de Molkfabryk. Jacqueline: “We zien bij andere huizen dat een fysieke locatie bijdraagt aan het behalen van de gemeenschappelijke doelen. Door experts, ondernemers en individuen samen te brengen ontstaan er nieuwe samenwerkingen, verbindingen en kunnen we onze krachten bundelen”.

Ook de gemeente is blij met deze verkenning: “Als gemeente proberen we waar mogelijk ons steentje bij te dragen wanneer partijen (ondernemers, inwoners of onderwijs) mooie ideeën hebben voor de Versnellingsagenda. Dat doen we door bijvoorbeeld als projectpartner mee te schrijven met een projectaanvraag. Of we stellen denkkracht en ondersteuning beschikbaar van ambtenaren in de aanloop naar een aanvraag. Want we hopen natuurlijk dat goede ideeën ook gaan leiden tot concrete projecten. Wanneer projecten dan ook nog eens ons eigen gemeentelijke beleid versterken, is dat helemaal mooi” – vertelt Christien Jasper van de Gemeente Noardeast-Fryslân.

Het project is gericht op het stimuleren van kennisdeling tussen ondernemers en het ondernemerschap in de regio te versterken. Jacqueline: “Er wordt steeds vaker gesproken over het begrip ‘Brede Welvaart’ en dat omvat alles wat mensen van waarde vinden. Door het faciliteren van zinvolle samenwerkingen, het verbinden van partnerschappen en bedrijven te stimuleren, zal het streven naar de Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDG) bijdragen aan een goede regionaam én aan een wereldwijd duurzaam netwerk. “Een mens heeft wortels en vleugels nodig. De wortels zijn onze roots, de verhalen vanuit het gebied en van onze (voor)ouders en dat maakt een mens blij. Op deze manier kunnen we werken aan de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen nu, maar ook in de toekomst. De thema’s Brede welvaart en SDG’s passen goed bij elkaar en we zijn daarom ook benieuwd naar de resultaten en mogelijke aanknopingspunten uit de verkenning.”