Jongeren zoeken het uit!

Toen Wietske de Koe en Jurian Zwarts met elkaar in contact werden gebracht kwamen ze erachter dat zij beide een gelijke denkwijze hebben als het aan komt op jongeren. Vanuit Zoek het uit! en de Onderwegwijzer zagen zij potentie om een samenwerking op te zetten waar jongeren profijt van zouden hebben. Nu werken zij samen met gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast-Fryslân, Firda, Het Bolwerk en sinds kort met Kearn.

Er zijn drie routes voor jongeren uitgewerkt. De routes helpen de jongeren op weg naar stage, werk of school en geven een boost aan de persoonlijke ontwikkeling. Het belangrijkste is dat er wordt gekeken naar de behoefte, de wensen en de dromen van de jongere in kwestie. De drie routes zijn; individuele coaching met Zoek het uit! | Vooruit, meedoen met de groepen van MDT | Zoek het uit! en een 2-daags kamp. Het gaat om positieve ervaringen opdoen, de regio ontdekken met bedrijfsbezoeken, het ontwikkelen van talenten en aan de slag gaan met persoonlijke doelen.

Inmiddels doen er 14 jongeren mee met een van de routes. Ook loopt er een gave promotieactie om mensen in het onderwijs te informeren over Zoek het uit! En er is een nieuwe samenwerking met Kearn en ‘t Stationnetje gestart. Deze samenwerking biedt meer kansen om de jongeren te coachen op een manier die bij hen past. Omdat Wietske en Jurian de droom hebben dat alle jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen, is het geweldig dat er een nieuwe partner is die daar ook aan bij draagt.

De jongeren zijn zelf actief betrokken bij de ontwikkeling van de routes en werken schouder aan schouder met professionals. Ze denken mee over oplossingen en vormen samen met de jongerencoaches hun eigen traject. “De kernkracht van Zoek het uit! is jongeren participatie.” Aldus Wietske de Koe. Duidelijk mag zijn dat de jongeren centraal staan. Ook zijn onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven een belangrijk onderdeel van dit project. Zij zijn belangrijke schakels in de routes voor de jongeren.

April 2023 werd het project officieel afgetrapt en konden jongeren zich aanmelden of worden aangemeld. Het doel voor het einde van 2024, is om tenminste 45 jongeren te hebben begeleid op weg naar stage of werk. Daarnaast is kennisdeling een belangrijk doel. Als het werkt voor de jongeren in Noordoost-Fryslân, waarom dan niet ook voor jongeren in de rest van de provincie. Het is de bedoeling dat dit project doorgang vindt, zodat nog veel meer jongeren profijt kunnen ondervinden van dit waardevolle project.

Wietske en Jurian willen graag zoveel mogelijk jongeren bereiken. De komende tijd wordt er gekeken hoe er nog meer aanmeldingen komen van jongeren die op weg willen met Zoek het uit!. Ook wordt er ingezet op het vergroten van de bekendheid, bijvoorbeeld als alternatief voor hulpverlening en zorg. En er wordt gezocht naar mogelijkheden om meer verbindingen met bedrijven te realiseren, zodat de jongeren bij allerlei bedrijven een kijkje kunnen nemen en er nog meer mogelijkheden zijn voor meeloopdagen.

Benieuwd naar alle artikelen uit de tweede editie van het magazine?
Bekijk het volledige magazine hier: