Klantreis kwetsbare jongeren

Met het project ‘Klantreis kwetsbare jongeren’ brengt Be Your Natural Talent (BYNT), in samenwerking met het Friesland College, in kaart waar jongeren tegenaan lopen in hun weg naar school of werk vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. Het project streeft ernaar de uitval van met name kwetsbare jongeren te voorkomen. Voor het uitvoeren van het onderzoek heeft het project een bijdrage van 4.999 euro uit de Versnellingsagenda ontvangen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel door minimaal zes jongeren, in de leeftijd van 16 – 27 jaar, te volgen en te monitoren vanaf het moment dat zij een bijstandsuitkering aanvragen. De onderzoeksresultaten van de klantreis bieden aanknopingspunten voor ROC Friesland College en de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân om meer en vernieuwend maatwerk te bieden voor jongeren in kwetsbare posities.

De inzichten en opbrengsten moeten daarnaast leiden tot een optimale inrichting van het (toekomstige) Leerwerkloket voor de gehele regio Noordoost-Fryslân. Door het inrichten van een goed lopende organisatie met optimale werkwijzen is het beter mogelijk om kwetsbare jongeren perspectief te bieden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek betreft de eerste fase van het project. Uiteindelijk verwachten BYNT en het Friesland College vier fases te gaan onderzoeken.

Initiatiefnemer Roose Vromans: ‘’Na het goede nieuws van de gunning voor het onderzoeksproject, klantreis kwetsbare jongeren, ontstond het idee van een kompas. Na de definitie opgezocht te hebben, besloten we dat dit hét symbool is voor het project. Iedereen heeft een talent en iedereen verdient het om, ongeacht de periode waarin iemand zich bevindt, deze te ontplooien/ontdekken en in te zetten. Het kompas is dus eigenlijk het talent dat iemand in handen heeft. Doordat het wijst naar het magnetische noorden willen wij een bijdrage leveren in een groter regionaal doel.’’