Leernetwerk bodem

Boeren in het kustgebied tussen Delfzijl en Harlingen gaan de komende jaren aan de slag met natuurinclusieve landbouw, een landbouwvorm waarbij landbouw van de natuur profiteert en andersom. De bodem, als basis van het boerenbedrijf, is het uitgangspunt. Om boeren hierbij te ondersteunen en van elkaar te laten leren via eigen experimenten en demonstratiepercelen wordt een ‘Leernetwerk bodem’ opgezet. Deze bodemkennis draagt bij aan het natuurinclusief denken en boeren in de noordelijke Kleischil.


Er is bij boeren veel vraag naar nieuwe kennis over bodembeheer, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Toekomst bestendige landbouw. De noordelijke Kleischil is één van de 8 gebieden in Noord-Nederland binnen de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waar gewerkt wordt aan het toekomstbestendig maken van de landbouw. Het leernetwerk wordt opgezet door Agrarisch Collectief Waadrâne en SPNA in afstemming met het lectoraat Bodem van Van Hall Larenstein, Fjildlab, de Regio Deal Zuidoost Fryslân, Gouden Gronden, LTO Noord/Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Louis Bolk Instituut en de Wageningen Universiteit, onder uitvoering van Living Lab Fryslân en Aequator. Het leernetwerk bodemproject heeft een subsidie vanuit de Versnellingsagenda toegekend gekregen van 200.000 euro.

Het is de bedoeling dat het leernetwerk dit najaar van start gaat. Door te zien, ervaren, experimenteren en implementeren van kennis kan gericht gewerkt worden aan een weerbare en vruchtbare bodem. Met de bodem als basis voor een toekomstbestendige landbouw in de regio.

“Wij zijn blij met deze bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. De bodem is de basis van alle landbouw. Om de wereldbevolking te kunnen voorzien van gezond voedsel, is een gezonde bodem nodig. Dit leernetwerk biedt een kans om als ondernemers in de praktijk van en met elkaar te leren, te zien en te werken vanaf de bodem”, aldus Hans Kroodsma van Agrarisch Collectief Waadrâne.