Wurkstart Noordoost-Fryslân

Een leven lang ontwikkelen met het Leerwerkloket Wurkstart. Met de ontvangen subsidie van 1,4 miljoen kan een grote stap worden gezet naar het bouwen van een toegankelijk loket voor iedereen die leer- of ontwikkelvraag heeft in de regio. Dit is niet alleen voor het individu maar zeker ook voor werkgevers hun medewerkers willen laten ontwikkelen en groeien.

In het Wurkstart wordt het verschil gemaakt door de tijd te nemen voor iedere individu. Voor persoonlijk, gericht advies voor iedereen met een leer- of ontwikkelvraag: individuele inwoners, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Met een team van enthousiaste adviseurs wordt de komende periode gebouwd aan dit loket, in eerste instantie vanuit Dokkum. Er wordt actief contact gezocht met ondernemers uit de regio om zo gericht aan te kunnen sluiten op hun behoeften en wensen. Daarnaast zijn er volop mogelijkheden voor werkenden, werkzoekenden, jongeren en ZZP-ers om ontwikkelgericht aan de slag te gaan met opleiden, ontwikkelen, loopbaan en het valideren van ervaring.

Christien Jasper, initiatiefnemer/beleidsadviseur en Raymond Steenkamp, kwartiermaker geven aan: “Vanuit de visie ‘iedereen ondersteunen bij een effectief leven lang ontwikkelen’ gaan we actief aan de slag met en voor de regio. Door het bieden van maatwerk en individuele begeleiding gaan we ervoor zorgen dat er meer geschoolde en gemotiveerde mensen beschikbaar komen voor de topregio Noordoost-Friesland”.

Wurkstart is een samenwerking van ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Nordwin College, Fryslân Werkt!, Dokwurk, UWV, Scholingsalliantie Noord, VNO-NCW, Libereaux en de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. Bij het Leerwerkloket kunnen werkgevers, werkzoekenden, ondernemers en jongeren uit dezelfde gemeenten terecht voor de volgende stap in persoonlijke ontwikkeling.