Ondernemers & Netwerk

Op verschillende manieren wordt kennisdeling tussen ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om het ondernemerschap in de regio te versterken.

Het programma van Ondernemers & netwerk is erop gericht op kennisdeling tussen ondernemers te stimuleren en faciliteren om het ondernemerschap in de regio te versterken. Door kennisoverdracht tussen ondernemers te faciliteren kunnen kennis en kunde bij starters en bedrijven worden vergroot. Dit kan door het opzetten van een lerend ondernemersnetwerk waar deelnemers kennis en ervaring delen met andere ondernemers en het door ontwikkelen van innovatieve ideeën tot een te realiseren bedrijfsplan. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die in de regio en provincie lopen.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • projecten die bijdragen aan het organiseren/faciliteren van (digitale) evenementen met als doel kennisdeling
  • projecten die bijdragen aan kennisdeling over bedrijfsvoering en innovatie
  • projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve en kansrijke product-, proces- of bedrijfsplannen
  • projecten die bijdragen aan het opzetten van kennisstructuren of opleidingstrajecten voor startende en bestaande ondernemers
  • projecten die ondersteuning bieden aan starters op het gebied van haalbaarheid, businesscases, pilots of het inschakelen van externe deskundigen

 

Wil je meer informatie over het programma Ondernemers & Netwerk of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Qop.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit