Lerend Ondernemersnetwerk

Op verschillende manieren wordt kennisdeling tussen ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om het ondernemerschap in de regio te versterken.

Op verschillende manieren wordt kennisdeling tussen ondernemers gestimuleerd en gefaciliteerd om het ondernemerschap in de regio te versterken. Door kennisoverdracht tussen ondernemers te faciliteren kunnen kennis en kunde bij (startende)bedrijven worden vergroot. Het programma Lerend Ondernemersnetwerk ondersteunt (startende) ondernemers om innovatieve ideeën door te ontwikkelen naar te realiseren bedrijfsplannen. Deelnemers worden hierbij ondersteunt door de kennis en ervaringen van andere ondernemers. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die in de regio en provincie lopen.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • Projecten die bijdragen aan het organiseren/faciliteren van (digitale) evenementen met als doel kennisdeling
  • Projecten die bijdragen aan kennisdeling over bedrijfsvoering en innovatie
  • Projecten die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe, innovatieve en kansrijke product-, proces- of bedrijfsplannen

 

Wil je meer informatie over het programma Lerend Ondernemersnetwerk of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Qop.

Neem contact op

Regiomarketing en destinatiebranding

Economische en ecologische verbetering landbouw

Bouwen aan Metaal

Bouwen aan de bouw

Bouwen aan Ambitie

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit

Natuurinclusieve landbouw