Lisdodde als isolatiemateriaal

Om de bouwsector meer circulair te maken, start Bouwgroep Dijkstra Draisma een pilotproject voor het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. In de regio wordt een gebied ingericht om te onderzoeken of de lisdodde op grotere schaal marktklaar gemaakt kan worden als isolatiemateriaal. De Versnellingsagenda stelt bijna 60.000 euro beschikbaar voor het project.

Op dit moment staat de bouwsector voor twee uitdagingen: de energietransitie en de materiaaltransitie. Voor het combineren van de energie- en materiaaltransitie wordt gekeken naar natuurlijke producten die ingezet kunnen worden in het bouwproces. Maar vaak bestaan deze materialen nog niet of zijn niet in voldoende grote hoeveelheden verkrijgbaar om economisch rendabel te zijn. Daarom neemt Bouwgroep Dijkstra Draisma het initiatief om te onderzoeken of de lisdodde op grotere schaal marktklaar gemaakt kan worden als isolatiemateriaal. Het project bestaat uit het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. Een dergelijke keten bestaat op dit moment nog niet en is een primeur voor de regio. Wanneer een dergelijke keten ontwikkeld is, is verbreding van productie en teelt mogelijk. Hierdoor kan lisdodde isolatie op grotere schaal verkrijgbaar zijn en kan het een actieve bijdrage gaan leveren aan de energie- en materiaaltransitie.

Op een perceel nabij Driezum wordt een pilotgebied ingericht voor de teelt en oogst van lisdodde. Vervolgens wordt het natuurlijke materiaal regionaal verwerkt. Uiteindelijk worden de eigenschappen van het product onderzocht om tot een certificering van het isolatiemateriaal te komen. Bouwgroep Dijkstra Draisma streeft ernaar in het eerste kwartaal van 2022 het pilotproject succesvol af te ronden.