Het verbouwen van Lisdodde voor het gebruik als duurzaam isolatiemateriaal

Lisdodde, een hoge moerasplant met de opvallende sigaren, is een plant die gebruikt kan worden als duurzaam isolatiemateriaal. Met het pilotproject van Bouwgroep Dijkstra Draisma is vorig jaar de start gemaakt met het telen, oogsten en verwerken van lisdodde tot een gecertificeerd isolatiemateriaal. Inmiddels wordt de lisdodde geteeld op het perceel nabij Driezum en is het tijd voor de volgende stap.

Om het duurzame isolatiemateriaal te verwerken in de regio wordt een productieproces opgezet. Hiervoor is het sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk aangehaakt. In de samenwerking worden medewerkers van Dokwurk opgeleid in het gebruik van de innovatieve technieken om duurzaam, circulair isolatiemateriaal te produceren. Op deze manier wordt de productieketen voor de toepassing van lisdodde als isolatiemateriaal volledig lokaal ingericht. Lokaal geteelde grondstoffen, lokaal verwerkte grondstoffen en met mensen uit de regio. Op dit moment is er nog geen productielocatie in Nederland. Met dit pilotproject wordt voor het eerst op grote schaal lisdodde isolatie voor de bouw geproduceerd.

Het project dient tevens als eerste bouwsteen een daarmee de start van een regionale Stadswerkplaats voor Noordoost-Fryslân. Dit wordt een plek met opleidingstrajecten, innovatie en kennisdeling voor de sectoren Metaalelectro, Bouw en Agrifood.

Door lisdodde niet alleen lokaal te telen maar ook lokaal te verwerken, met mensen uit de regio, houden we een stuk innovatie in de regio en kunnen we bijdragen aan lokale circulaire economie. Vanuit de Versnellingsagenda ontvangt het project een bijdrage van €24.999,-.