Meegroeidijk Equipment

Innovatie in Dijkversterking

In Nederland staan we voor de uitdaging om onze dijken te versterken en te onderhouden, vooral de primaire keringen die ons beschermen tegen wateroverlast. Traditionele methoden van dijkverhoging zijn echter niet langer duurzaam of kosteneffectief. Het Meegroeidijk-project biedt een innovatieve oplossing: het gebruik van slib uit de Waddenzee als ophoogmiddel, een concept bekend als Building with Nature.

De focus ligt op het ontwikkelen van Meegroeidijk Equipment (MGDE) dat in staat is om slib slim en gecontroleerd op dijken aan te brengen, zonder de noodzaak om de dijk te ontgraven of uitgebreide logistieke operaties op te zetten voor de aanvoer van zand. De projectpartners Klaei B.V., teQ Services, Friese Draad, Waaksma, en stichting Deltares, hopen met dit project een blauwdruk te ontwikkelen dat op grote schaal kan worden toegepast.

“Door de gift van de natuur – slib in de haven – in te zetten voor de dijkenbouw, worden thema’s als duurzaam grondstofgebruik, waterveiligheid en duurzaam havenbeheer gekoppeld. Het consortium wil lokale kennis en toepassingen combineren tot een internationaal in te zetten product, waar de wereld beter van wordt”, vertelt Duurt Cazemier van Klaei B.V.

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor MGDE. In vergelijking tot de traditionele methodes is de nieuwe oplossing aanzienlijk milieuvriendelijk en bespaart het een grote hoeveelheid CO2-uitstoot. Door lokaal slib te gebruiken wordt het transport geminimaliseerd en de ecologische impact verminderd.

Het project richt zich op het overwinnen van technische uitdagingen, zoals het vinden van de optimale slibdikte, het bestendigen tegen corrosie in zout water, en het ontwikkelen van efficiënte logistiek op de dijk.

Het uiteindelijke doel van het project is om een werkend prototype van MGDE te demonstreren, met als resultaat een innovatieve oplossing dat op grote schaal ingezet kan worden. Als resultaat hopen de initiatiefnemers een fabriek voor MGDE-installaties op te richten in de regio.

Met Meegroeidijk Equipment wordt een belangrijke stap gezet naar een duurzamere en effectievere aanpak van dijkversterking, waarbij innovatie en milieuvriendelijkheid hand in hand gaan.

Het project Meegroeidijk Equipment heeft een subsidie van € 439.717,74 toegekend gekregen.