Zorg innovatiecluster NOF

Mei Inoar werken aan slimme woon- en zorgoplossingen

Slimme oplossingen in wonen en zorg. Met het project ‘Mei Inoar’ willen de initiatiefnemers samen met zorgpartijen uit de regio samen werken aan toekomstgericht leren, innoveren en ondernemen in de zorg. Binnen het project wordt onder meer een digitaal platform oprichten voor de Mienskip, zodat alle woon- en zorgdiensten in de regio online inzichtelijk zijn. Daarnaast worden er drie zorglabs opgezet samen met de welzijnsorganisaties in Noordoost-Fryslân. In de zorglabs kunnen studenten en professionals samen werken aan innovaties in de zorg. Aanjager van het project is Kennislab NOF.

In 2021 is het eerste zorglab ingericht. Het Sûnlab is gevestigd in de Waadwente. Hier worden bijeenkomsten gehouden en gastlessen verzorgd. In 2022 kreeg het tweede zorglab vorm. In de zorgboerderij de Mariën Zathe worden appartementen ingericht met de nieuwste technologie en domotica. Inwoners, studenten en professionals kunnen de mogelijkheden ontdekken over domotica in de zorg. Daarnaast is een digitaal lab opgezet: Platform Mei Inoar. Alle gemeenschaps- woon en zorgdiensten zijn hier inzichtelijk. Stel je wilt zelf aan de slag in een moestuin of meer bewegen, het liefst met anderen uit de buurt, dan vind je deze en andere activiteiten in jouw buurt op het online platform Mei Inoar.

In 2023 is ook het Boddebouman lab gerealiseerd in samenwerking met Fysiotherapiepraktijk Boddebouwman. Dit lab is ingericht om oudere inwoners gezamenlijk te revalideren, waarin het mentale en sociale vlak ook een rol speelt. Ouderen ontmoeten elkaar en beleven samen het revalidatieproces. Dit wordt ‘Mei Inoar Fit’ genoemd. Daarnaast wordt er gewerkt aan valpreventie. Inwoners kunnen binnen het lab een analyse krijgen rondom hun valkansen en tips om dit te voorkomen. Ook het PG Praktijklab NOF op het gebied van Positieve Gezondheid is in gebruik genomen. Partijen die aan de slag willen met Positieve Gezondheid worden begeleid door Kennislab NOF. Inmiddels zijn meer dan 50 professionals geschoold in Positieve Gezondheid.

Tijdens het project is actief ingezet op het ontwikkelen van het samenwerkingscluster ‘Mei Inoar Beweegt’. Samen met Sport Fryslân en Welzijnsorganisatie ‘het Bolwerk’ is een programma gerealiseerd. Vanaf 2023 is de Beweegbus ‘t Buske gerealiseerd en rijdt in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. Buurtsportcoaches vanuit Sport Fryslân en een welzijnsmedewerker van ’t Bolwerk zorgen voor de programmering van de bus.

Het Zorg Innovatiecluster project van Kennislab NOF omvat naast bovenstaande activiteiten nog veel meer boeiende innovaties en nieuwe samenwerkingen op het gebied van wonen en zorg. Meer over deze projecten lees je op de website van Kennislab NOF.