Meten van impact in regio Noordoost-Fryslân

Ieder Versnellinsagenda-project heeft zijn eigen doelen die aansluiten bij het hoofddoel van de Versnellingsagenda: de regionale economie te stimuleren. Landelijk worden de Regiodeals gemonitord op basis van de indicatoren van de Monitor Brede Welvaart. Hoewel de lopende deal gestart is met de monitoring achteraf op basis van de cijfers van het CBS, is doorgeschakeld naar het actief lerend monitoren samen met het Planbureau Fryslân (PF).

Gerealiseerde impact
Aan de hand van de doelen van de Versnellingsagenda zijn 24 impactindicatoren omschreven. Op het evaluatieformulier geven de projecten bij een tussen- of eindrapportage aan welke doelen ze als project bijdragen. Dit gaat om nieuw arbeidspotentieel in de regio, het aantal werktrajecten of de ontwikkeling van themalabs. In 2023 hebben 40 projecten het vernieuwde evaluatieformulier ingevuld. Hieruit is gebleken dat binnen deze 40 projecten 127 stage en werkervaringsplekken zijn gerealiseerd en 17 afstudeeropdrachten. 83% van de projecten deelt actief de opgedane kennis met andere partijen binnen en buiten de regio en 45% van de projecten werkt binnen het project aan innovatieve producten of processen.

Iedere businesscase van de Versnellingsagenda heeft zijn eigen doelen en impactindicatoren. Inmiddels zijn er 131 projecten gestart met een subsidiebijdrage. Bij een subsidieaanvraag geven projecten vooraf aan welke doelen ze willen realiseren en op welke manier dit wordt uitgevoerd. In de tussen- en eindrapportage wordt hierop gereflecteerd en geven de initiatiefnemers aan welke resultaten zijn behaald en welke impact het project heeft gemaakt. Een mooi voorbeeld is het project Gast van de toekomst. Dit project had als hoofddoel het opzetten van een lerend ondernemersnetwerk en het organiseren van 9 minimasters. Inmiddels is het project afgerond en zijn er in de projectperiode 9 bijeenkomsten georganiseerd, is een blijvend ondernemersnetwerk opgezet en is in samenwerking met Wurkstart een campagne opgezet voor het werven van horecapersoneel. De blijvende impact hiervan is dat de horecaondernemers elkaar beter weten te vinden en dat er meerdere keren per jaar een netwerkevenement wordt georganiseerd om samen te werken aan overkoepelende doelen

Een ander voorbeeld is de Miensker Challenge. Het hoofddoel van dit project was participatie van 20 studenten, de relatie tussen de drie O’s versterken en het opzetten van een MBO Talent Hub. Ook dit project is uitgevoerd in 2023 en inmiddels formeel afgerond. Binnen de projectperiode hebben geen 20 maar 100 studenten meegedaan en werden er concrete oplossingen bedacht voor regionale vraagstukken. Tijdens en na de challenge konden de studenten kennismaken met ondernemers en vertegenwoordigers van de gemeenten, hier werd vanuit beide partijen enthousiast op gereageerd. Met Kennislab NOF als aanjager zijn er dit jaar wederom challenges uitgezet door de burgemeesters van de vier gemeenten. De Miensker Challenge heeft inmiddels een eigen website, een gereedschapskist met lespakketten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO voor de komende vijf jaar (Miensker Agenda 2030). Elke vijf jaar wordt de agenda vernieuwd.