De Miensker Challenge geeft een boost aan talentontwikkeling

Ongeveer tachtig studenten van het ROC Friese Poort gaan de toekomst van de gemeente een nieuwe impuls geven. Samen met ondernemers en regionale beleidsmakers gaan zij oplossingen verzinnen voor vraagstukken over de leefomgeving, (mentale) gezondheid en arbeidsmarkt in de regio. Samen gaan ze frisse ideeën bedenken om het Fries geluk een boost te geven. De Miensker Challenge wordt uitgevoerd door Stichting MBO Talent in samenwerking met het Ministerie LNV, Kennislab Noordoost Fryslân en Gemeenschapsfonds Oranje Ferbynt.

Studenten met verschillende opleidingsachtergronden zullen werken aan regionale sociaal-economische vraagstukken onder het motto ‘Ambitie 2040’. Hierin worden zij begeleid door inspirerende rolmodellen en experts uit de regionale samenleving. Tijdens de analysefase gaan zij in gesprek met regionale ondernemers en vertegenwoordigers en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Aan het eind van het traject, dat start in november 2022, presenteren de studenten concrete oplossingen voor de vraagstukken voor een publiek en ontvangen zij het MBO Talentbewijs dat inzichtelijk maakt aan welke vaardigheden zij hebben gewerkt tijdens de Challenge.

De Miensker Challenge verbindt onderwijs, overheid en bedrijfsleven en geeft een boost aan talentontwikkeling, actieve burgerparticipatie, regionale binding en waardering van mbo-studenten in Noordoost-Friesland. Hierdoor ontvangt de gemeente een waardevolle input van de jongeren en krijgen de jongeren de kans hun netwerk te verbreden en kennis op te doen in de regio. Vanuit de Versnellingsagenda ontvang het project een subsidie van € 5.000,-.

Door de toekomst, voor de toekomst!