MOAi AC/DC

Een eerste stap naar een opleidingstraject in de technieksector

De initiatiefnemers van dit project willen zich inzetten voor onze regio door middel van een aantal stappen. De eerste stap is een onderzoekstraject, hiervoor vroegen zij subsidie aan. Het onderzoekstraject moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om geschoold te worden in de technieksector. Omdat de sector met een groot personeelstekort zit is het enorm interessant om nieuw arbeidspotentieel aan te boren.

Het overkoepelende doel is om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan werk, waardoor de kwaliteit van leven voor verbetert. Door deze mensen te scholen in de technieksector worden er twee vliegen in een klap geslagen. Het personeelstekort in de sector wordt zo ook aangepakt. Ook ondervindt de regio voordelen doordat deze mensen op eigen benen komen te staan.

Het totaalproject is opgedeeld in stappen, waar voor de eerste stap subsidie is aangevraagd. Onder begeleiding van een externe projectleider worden in de eerste stap de contouren van het volledige project geschetst. Aansluitend wordt de verbinding gelegd met het regionale onderwijs, techniekbedrijven en andere waardevolle partners. In samenwerking met deze partijen wordt het opleidingstraject ontwikkeld en vormgegeven.

“Dit project is ontstaan vanuit de huidige samenwerking tussen sociaal werk- en leerbedrijf en het reguliere bedrijfsleven. De transitie van opleidingen en werk naar duurzame technische medewerkers vraagt in de komende jaren veel ontwikkeling. Met dit project hopen we een inspirerend regionaal voorbeeld te zijn om in de toekomst technische bedrijven in de regio te ondersteunen bij het vinden van geschoold personeel” – vertelt Sipko Postma, directeur MOA.

Het eindproduct van de eerste stap is een concept opleidingstraject met een groep geïnteresseerde deelnemers. Gezamenlijk met de gevonden partners vormt dit de basis voor de pilot die in de tweede stap van het project zal plaatsvinden.

Het project MOAi AC/DC heeft een subsidie vanuit de Versnellingsagenda  toegekend gekregen van € 25.000,-.