Pluktún Easternijstjerk

Een groot deel van de bloemen en planten die in de Nederlandse winkels te koop zijn, komt uit ontwikkelingslanden als Kenia, Ethiopië en Colombia. Pluktún Easternijtsjerk is ervan overtuigd dat het Nederlandse klimaat bij uitstek geschikt is voor bloementeelt en dat door bloeiende akkerranden zowel de boer als de consument kunnen profiteren van lokale kweek.

De afgelopen jaren is natuurinclusieve landbouw steeds populairder geworden en is gebleken dat deze vorm van landbouw nieuwe kansen biedt voor de boer en de regio. Een voorbeeld van natuurinclusieve landbouw is bloeiende akkerranden.

Bloeiende akkerranden hebben diverse voordelen voor boeren, maar bieden ook kansen voor de bloementeelt. Boeren profiteren van bloeiende akkerranden en bloemen hoeven niet langer uit het buitenland te worden geïmporteerd. In plaats hiervan kunnen bloemen lokaal worden gekweekt.

Om dit op de goede manier uit te werken en te kunnen uitrollen in de regio vraagt dit om een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van het kweken van bloemen op lokale akkerranden. Bij dit onderzoek wordt er gekeken naar de conditie, vorm, kleur en de strengel en het blad van de bloem. Ook wordt er aandacht besteed aan de vraag welke zaden, bollen of knollen het meest geschikt zijn, of het mogelijk is om zonder gif te kweken en of de bloemen sterk genoeg worden.

Bloemenwinkel ‘Moai mei Blommen’ uit Oosternijkerk wil met dit onderzoek aantonen dat het niet nodig is om bloemen en planten uit andere regio’s of landen te halen, maar dat bloementeelt ook mogelijk is op lokale akkerranden in Noordoost-Fryslân. Dit resulteert in minder transportkosten, een reductie van milieuvervuilend gif, een verlaging van de CO2-uitstoot in de bloementeelt en een nieuw regionaal streekproduct.

“Door bloemen te kweken in akkerranden van de boer creëren we veel voordelen. Het staat natuurlijk prachtig langs de fietspaden, maar we kweken ook een lokaal biologisch product. En hopelijk krijgt dit in de toekomst een maatschappelijke functie.” – Hinke, Moai mei blommen.

Het project ‘Moai yn de regio: Pluktún Easternijtsjerk’ heeft vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €5000,- ontvangen.