Moddergat, een dijk van een verhaal

Moddergat, bekend van de grootste vissersramp van Nederland (1883) heeft vanwege de geschiedenis, het museum, de ligging aan de dijk en het Werelderfgoed Waddenzee een grote aantrekkingskracht op bezoekers. Naar schatting komen er jaarlijks bijna 100.000 mensen recreëren, in de hoogtijdagen kunnen deze grote groepen toeristen voor overlast zorgen voor de inwoners. De initiatiefnemers van het project gaan, in samenwerking met verschillende partijen, werken aan een breed gedragen concept: Moddergat, dijk van een verhaal.

Museum It Fiskershûske, onderdeel van Stichting Musea Noardeast-Fryslân, is een openlucht museum dat over het visserijverleden verteld. Daarnaast is de stichting ook eigenaar van het culturele erfgoed ’t Garnalenfabriekje en heeft zij onlangs een legaat gekregen van een boerderij met monumentale schuren.

De vraag is nu: hoe kan Stichting Musea Noardeast-Fryslân de boerderij behouden, beheren en op een gezonde manier exploiteren? En kunnen zij via deze ontwikkeling ook het museum en het fabriekje een impuls geven? Het liefst op een dusdanige manier dat lusten en lasten voor inwoners in balans blijven. Denk hierbij aan voldoende parkeerterrein, spreiding van bezoekers over de ruimte en het slim leiden van verkeersstromen.

De Versnellingsagenda heeft 58.500 euro gesubsidieerd om een gedegen proces op te zetten waarbij landschapsarchitecte Nynke Rixt Jukema en Adema Architecten samen met professionals van de overheden, Wetterskip Fryslân en andere partijen moeten komen tot een breed gedragen concept. De boerderij moet gaan fungeren als een belevingscentrum waarin alles over de historische, huidige en toekomstige dijken wordt verteld. De grote plannen worden geraamd op ruim 4 miljoen. Dit is inclusief voorzieningen in de publieke ruimte.

‘’Toerisme groeit de komende jaren erg hard. We willen dat cultuurhistorische parels zoals Moddergat behouden blijven. We moeten daar nu goed nadenken over hoe we lusten en lasten in balans houden.’’