Nieuws

Qop zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. We begeleiden onderwijspartijen, ondernemers en overheden die een goed idee hebben.

Bouwen aan Ambitie laat jongeren kennismaken met de digitale en technologische wereld
Het project ontwikkelt doorlopende ambitieroutes om aansluitingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstgericht te verbeteren. Eind oktober is ruim 1,6 miljoen euro subsidie toegekend uit de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân. Meer dan 75 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en MBO werken mee aan het project en meer dan 100 bedrijven nemen deel aan de activiteiten. Sjoerd de Vries, bestuurslid van Kennislab Noordoost-Fryslân, is blij met financiële impuls voor de regio. ‘’Dit betekent dat we kunnen versnellen met onze projecten.”

Webinar Wendbaar Vakmanschap: werken aan het nu en later
26 november 10.00 uur | Wil je als bedrijf jezelf en je mensen ontwikkelen en verbeteren? In Fryslân zijn verschillende voorbeelden van bedrijven die vanuit innovaties en verbeteringen het leren en ontwikkelen van hun medewerkers stimuleren. Zowel de werknemers als de bedrijven worden hier beter van. In dit webinar vertellen Arry Verhage (Projectleider Wendbaar vakmanschap bij MBO Life Sciences) en Marco Mazereeuw (Lector en practor Leven lang ontwikkelen bij NHL Stenden en Friesland College) over deze voorbeelden en de achtergronden ervan. Vervolgens geven ze aan hoe ze bedrijven in Noordoost-Fryslân kunnen ondersteunen.

Zoet op Zout ontvangt subsidie uit de Regiodeal Versnellingsagenda
Steeds vaker krijgt de landbouw langs de kust te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlaktewater en grondwater. Doel van het project Zoet op Zout is kennisontwikkeling over het beheer van het zoete (grond)water en het verbeteren van de productieomstandigheden voor de agrarische sector in de Waddenregio in relatie tot verzilting, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. De totale investering voor Zoet op Zout bedraagt de komende drie jaar ruim 3 miljoen euro. Door het onderzoek kunnen agrariërs, als individu of collectief, vervolgens maatregelingen toepassen om de effecten van verzilting en klimaatverandering op te vangen.

Leren bouwen en programmeren met een 3D-printer
Met subsidie uit de Regiodeal Versnellingsagenda aan Kennislab Noordoost-Fryslân hebben acht scholen van PCBO Tytsjerksteradiel een 3D-printer aan kunnen schaffen. Vanaf oktober krijgen de leerlingen les in het bouwen en programmeren van de printer. De lessen in het werken met de 3Dprinters krijgen een vaste plek in het onderwijsaanbod op de scholen van PCBO Tytsjerksteradiel. Adelien Buruma van PCBO Tytsjerksteradiel: “Wij zijn heel blij met de 3D-printers en de mogelijkheid om lessen in het programmeren te kunnen verzorgen. Kinderen groeien immers op in een wereld vol techniek en zullen daar nu en later veel mee te maken hebben.”