Oanfullend jild foar undernimmers 2.0

Ondernemers in heel Nederland voelen een grote druk. Het terugbetalen van belastingen en tegemoetkomingen, de stijgende inflatie, onzekerheid en voortdurend veranderende consumentenregelgeving leggen een zware last op hun schouders. In Noordoost Fryslân is deze situatie niet anders.

De ondernemers Jeroen Musschenga en Therecia Venema, beide afkomstig uit Noordoost Fryslân, willen met dit project onderzoeken of de inzet van een complementair regionaal betaalmiddel kan bijdragen aan het versterken van de lokale economie.

Tijdens de coronacrisis bleek dat banken niet altijd in staat waren om het midden- en kleinbedrijf effectief uit de crisis te helpen. Juist deze ondernemers hebben behoefte aan veerkracht. Een complementair betaalmiddel kan een uitkomst bieden. Jeroen en Therecia hebben ervaring met TradeXchange en willen dit graag omvormen tot een regionale oplossing.

TradeXchange biedt een alternatieve valuta die gerelateerd is aan de waarde van de euro. In Zwitserland werkt deze parallelle valuta complementair aan de Zwitserse munteenheid. De Zwitserse variant helpt kleine, middelgrote en micro-ondernemers sinds 1934 al door crisissen. Inmiddels heeft de Europese variant al geruime tijd een gerenommeerd netwerk met een maatschappelijk draagvlak.

Bedrijven in Noordoost Fryslân hebben van oudsher sterke onderlinge banden. De economie is nauw met elkaar verweven en afhankelijk van wederzijdse steun. Dat is een kracht, maar tegelijkertijd ook een kwetsbaarheid. In dit project willen Jeroen en Therecia onderzoeken of de regionaal gerichte aanpak een oplossing kan bieden voor de economische uitdagingen in Noordoost Fryslân. Ze organiseren twee bijeenkomsten met lokale ondernemers om in gesprek te gaan en concrete voorbeelden te bespreken.  De resultaten van deze bijeenkomsten kunnen de basis vormen voor het opstarten van een regionale complementaire economie.

“Wij komen uit een gebied waar van oudsher ondernemers elkaar helpen, de saamhorigheid is groot. De ondernemers en consumenten kennen elkaar. Naast inzetten van deze kracht voelen wij ons erg verbonden met de lokale duurzaamheid van de economie. Wij willen ondersteunen dat het MKB in de regio blijft en we van elkaar blijven kopen. Op dat vertrouwen is ons systeem gebaseerd.” legt Jeroen uit.

Het project “Oanfullend jild foar unnimmers 2.0” heeft een subsidie van € 5000,- ontvangen.