Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk

Een sterke regio: innovatieve MKB-ondernemers die inspelen op de ontwikkelingen, nieuwe businessmodellen en succesvolle samenwerkingen tussen ondernemers. Door kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling via een structureel lerend ondernemersnetwerk.

Met het project ‘Bouwen aan een lerend ondernemersnetwerk’ worden de eerste stappen gezet richting een reeks ondernemerstafels voor ondernemers uit Noordoost-Fryslân. Belangrijke regionale thema’s als circulaire bouw, recreatie en startend ondernemerschap staan centraal in het te vormen programma. Een ondernemersnetwerk dat aansluit bij de behoefte en ideeën van ondernemers. Om deze behoefte in kaart te brengen en een concept te ontwikkelen voor de ondernemers-bijeenkomsten heeft het project een subsidie toegekend gekregen van €4.550,- uit de Versnellingsagenda.

Johannes Postema, projectleider: “We zijn benieuwd naar de ambities en behoeften van ondernemers in de regio. We geloven in de kracht van samenwerken en kennisdelen, om te komen tot groei”.

Dit project vormt de eerste stap voor het bereiken van een lerend ondernemersnetwerk. De initiatiefnemers en ervaren ondernemers van BBENG willen hiermee een programma opzetten waarin aandacht is voor het leren van en met elkaar. Met behulp van de expertise en ervaring van lokale ondernemers en daarmee het ondernemerschap in de regio versterken.