Onderzoek naar vlas als voeding en grondstof voor de verfindustrie

Vlas is naast een belangrijkste grondstof voor textiel, een biobased grondstof en een alternatief voor plastic producten, ook een grondstof voor de verfindustrie. Het doel van het project is om van Vlas lijnolie te produceren dat als grondstof kan worden gebruikt voor voeding en als grondstof voor de verfindustrie. Maatschap H. van Kuiken (teler),  S & B van Kuiken V.O.F., Koopmans verf en Hoogland B.V. en een lokale loonwerker (oogsten) werken samen aan het onderzoek.  

Op dit moment wordt de lijnolie uit het buitenland gehaald, na het onderzoek hopen de partijen het product regionaal te verbouwen en te verwerken. Hiermee wordt CO2 gereduceerd, transportkosten beperkt en de biodiversiteit bevorderd. Daarnaast moet het onderzoek uitwijzen of door het verbouwen van vlas een nieuw verdienmodel ontstaat. Ook wordt onderzocht of vlasolie geschikt is voor menselijke consumptie.  

De vlasplant kan volledig gebruikt worden. Na het persen van de vlasplant blijft de zogenoemde ‘koek’ over. Deze kan weer worden gebruikt als veevoer in Leeuwarden bij Hoogland B.V. Koopmans verf streeft naar een zo duurzaam mogelijke productie van verf, waarbij lokaal getaalde lijnolie een grote bijdrage kan leveren. Er is onderzoek nodig om de verschillende rassen vlas te onderzoeken, de mogelijkheden van menselijke consumptie te achterhalen en er moet onderzocht worden hoe vlasolie geschikt gemaakt kan worden als grondstof voor verf.  

Door het onderzoeken en ontwikkelen van deze nieuwe innovatie met vlas biedt het bij de betrokken ondernemers ruimte voor stageplekken, zowel MBO als HBO. Het project ontvangt een subsidie vanuit de Versnellingsagenda van € 25.000,-.