Ontsnappen aan digitale dreigingen

Het aantal digitale incidenten neemt in rap tempo toe. Zo liet 2020 ten opzichte van 2019 al een verviervoudiging zien van het aantal gemelde cyberincidenten. Met behulp van een 4-tal mobiele escaperooms werkt Eduno aan een verhoging van de digitale weerbaarheid van ondernemers en het onderwijs in Noordoost-Fryslân. Begin januari ontvingen zij een bedrag van 4.880 euro uit de subsidieregeling Versnellingsagenda.

Met behulp van vier mobiele escaperooms worden ondernemers bewust gemaakt van de risico’s van cyberaanvallen. Eduno reikt ondernemers oplossingen aan om digitale aanvallen te voorkomen of om digitale aanvallen te herstellen. Het project heeft daarnaast als doel de bewustwording in het onderwijs te vergroten rond digitale dreigingen en de gevaren van foutief gebruik van internet en social media. Door vragen en kennisitems te verbinden aan het oplossen van uitdagende puzzels werkt Eduno op een plezierige manier aan het vergroten van de bewustwording bij ondernemers, leerkrachten en jongeren.

Gerrit van der Heide van Eduno: ‘’Ook Friese ondernemers ontspringen de dans van cybercriminaliteit niet. We brengen ondernemers met elkaar in verbinding door het gesprek aan te gaan over ervaringen, risico’s en oplossingen. Dit door kennisoverdracht te combineren met spel. We zien dat deze methode werkt en sterk bijdraagt aan het verbeteren van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen. Zo kunnen we een bijdrage leveren aan goed ondernemerschap in deze digitale tijd.’’