Ondernemersschool voor startende ondernemers

Een fysieke locatie waar ondernemers elkaar ontmoeten en waar ruimte is om van elkaar te leren. Een plek waar het programma ingericht is op de wensen en vragen van startende ondernemers en waar de focus ligt op innovatie, samenwerken en samen impact maken in de regio.

Stichting de Molkfabryk en de Rabobank willen een lerend ondernemersnetwerk in de Molkfabryk in Burgum. Kennisdeling en samenwerkingen zijn een belangrijk element voor het versterken van het ondernemerschap in de regio. Om dit te laten slagen wordt er gewerkt aan een stevige basis en een duidelijk plan voor de ondernemersschool.

Het idee is jaren geleden ontstaan toen de vraag vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel aan Stichting de Molkfabryk om een ondernemersschool op te richten. Omdat er in de regio veel ondernemers- en netwerkverenigingen actief zijn is het belangrijk dat de ondernemersschool geen concurrent wordt, maar een aanvulling is op de bestaande netwerken.

Door samen te werken met lokale overheden, ondernemersnetwerken en het onderwijs wordt een programma ontwikkeld. “Door kennisdeling, een coachting programma en een fysieke locatie waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten willen we startende ondernemers helpen hun bedrijf tot bloei te laten komen” – vertelt Hans Schaeffer van Stichting de Molkfabryk. “Met dit project bouwen we aan de basis van een lerend ondernemersnetwerk. Ondernemers maken ondernemers! ”

Vanuit de Versnellingsagenda is een subsidie toegekend van € 24.000 euro voor de ontwikkeling van de ondernemersschool.