Ontwikkeling van de innovatieve klapschaats

Een belangrijk onderdeel van de Versnellingsagenda is innovatief ondernemerschap stimuleren. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe klapschaats door Catharinus Schuurmans van Suver Sport Concept. Eind december werd 5.000 euro toegekend uit de subsidieregeling Versnellingsagenda om de innovatieve klapschaats in theorie en praktijk te testen.

In 20 jaar tijd is het klapschaatsonderstel nagenoeg hetzelfde gebleven. Met de doelstelling van de innovatie van de Suver Klapschaats komt het voordeel van het afzetten met de punt (de vaste noor) én het voordeel van een langere afzet (de klapschaats) samen. Met het nieuwe klapschaatsmechanisme worden beide voordelen aangesproken en beter benut. Dit biedt kansen om efficiënter te schaatsen en comfortabeler af te zetten. Met de komst van deze innovatie is er weer potentieel voor verdere ontwikkeling in de schaatssport.

Op dit moment is een bedrijf in Dokkum betrokken om de onderdelen theoretisch te onderbouwen. Ondernemer Catharinus Schuurmans is enthousiast: ‘’Het doel is om het door Suver Sport Concept nieuw ontwikkelde mechanisme in de theorie en de praktijk te testen. Via dit haalbaarheidsonderzoek kunnen we stappen zetten richting de realisatie van een innovatief product.  Met de potentie voor een nieuw in de regio gevestigd bedrijf. De subsidie maakt het mogelijk dat alle facetten in dit stadium goed worden getest. Op die manier komt het product ‘beslagen ten ijs’ op de markt.’’

Website: www.suversport.nl