Bouwen aan Ambitie

Talentontwikkeling, digitalisering en het opzetten van ambitieroutes voor een optimale aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het programma Bouwen aan Ambitie richt zich op projecten die invulling geven aan de thema's: Onderwijs, Digitalisering, Techniek en Zorgeconomie.

Leerlingen van nu worden opgeleid voor de wereld van morgen. Door talentontwikkeling, horizonverbreding en ambitieroutes krijgen leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO in Noordoost-Fryslân de kans de juiste vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Jong en oud maken kennis met innovatieve ontwikkelingen, beroepen en toepassingen in de digitale wereld en doen vaardigheden op. Ook is digitaal burgerschap en digitale laaggeletterdheid een aandachtspunt.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor: 

  • projecten gericht op het ontwikkelen van ambitieroutes om onderwijs en leven lang leren te versterken, verder te innoveren en onderwijs-arbeidsmarkt aansluiting duurzaam te verbeteren. Op elk niveau in de doorgaande ambitieroute leerlijn wordt gewerkt aan de afstemming onderwijs – arbeidsmarkt.
  • projecten gericht op de ontwikkeling van themalabs (techniek, digitaal en zorg), als ‘werkplaatsen’ voor het innoveren van onderwijs en het versterken van de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
  • projecten gericht op het opzetten en uitvoeren van ‘challenges’ vanuit bedrijven en instellingen in samenwerking met het onderwijs rondom de thema’s onderwijs, techniek, digitaal en zorgeconomie. Binnen de challenges werken leerlingen / studenten samen met professionals aan vraagstukken.
  • projecten die bijdragen aan het vergroten van de kennis over innovatieve ontwikkelingen, beroepen en toepassingen in techniek en de digitale ontwikkeling en het opdoen van vaardigheden onder leerlingen, jongeren, ouders en leerkrachten.
  • projecten die bijdragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs en het bedrijfsleven versterkt en verduurzaamd.
  • projecten die bijdragen aan innovatieve diensten en concepten die het lerende, ondernemende en innovatieve zorgvermogen van de regio versterken.

Wil je meer informatie over het programma Bouwen aan Ambitie of heb jij een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Ben Jansen.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Regiomarketing

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit