Regiodeal Noordoost-Fryslân

De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

Regiodeal Noordoost-Fryslân
Om de leefbaarheid in Noordoost-Fryslân te kunnen waarborgen, heeft de regio een vitale en duurzame economie nodig. Daarom hebben overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties de handen ineen geslagen. Voor deze samenwerking heeft het Rijk, provincie Fryslân en de vier Noordoost Friese gemeenten een bedrag beschikbaar gesteld van ruim 29 miljoen euro. De Regiodeal Noordoost-Fryslân zet in op een vitale, krachtige regio waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Via de subsidieregeling Versnellingsagenda wordt geld uit de Regiodeal beschikbaar gesteld voor projecten die de economie stimuleren. Een belangrijk aspect is dat deze projecten een impuls voor de hele regio opleveren.

Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân
Projecten die bijdragen aan de economische groei, innovaties in de bouw-/metaalsector, versterking van het technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân komen in aanmerking voor subsidie uit de Versnellingsagenda. Subsidies tot en met 5.000 euro kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven 5.000 euro wordt de regeling jaarlijks in januari, mei en september opengesteld.

Qop is partner van ondernemers, onderwijs en overheid
Stichting Qop zet als aanjager de economie van Noordoost-Fryslân in een hogere versnelling. Qop koppelt, faciliteert en is samenwerkingspartners van ondernemers, onderwijs en overheid. De organisatie zorgt ervoor dat alle samenwerkende partijen aan de slag gaan met projecten die de economie stimuleren. De programma-adviseurs van Qop kunnen ondersteunen, en verwijzen door waar nodig, om tot een volwaardig projectvoorstel te komen.

Van projectidee tot subsidie
Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân en kan adviseren bij de verdere uitwerking van het project. Het subsidiebureau van de gemeente Noardeast-Fryslân, die deze regeling ook namens de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel uitvoert, handelt de subsidieaanvragen af.

Bekijk hier de infographic over de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.