Regiomarketing

Het vergroten van de merkwaarde en de beleefwaarde van Noordoost-Friesland als toeristische bestemming.

Projecten die bijdragen aan het vergroten van de merkwaarde en de beleefwaarde van Noordoost-Fryslân als toeristische bestemming komen in aanmerking voor het programma Regiomarketing. Dit doel sluit aan bij de toeristische visie die door regio Noordoost-Fryslân is opgesteld. In deze visie wordt geadviseerd om de regio toeristisch te ontwikkelen op basis van de vijf streekmerken: Nationaal Park Lauwersmeer, Nationaal Park De Alde Feanen, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, Werelderfgoed Waddenzee en de stad Dokkum. Het secundaire doel van deze businesscase is projecten die het fijne woon- en werkklimaat van de regio bevorderen, zichtbaar te maken.

De subsidieregeling Versnellingsagenda staat open voor:

  • projecten die bijdragen aan het vergroten van de merkwaarde van Noordoost-Friesland als toeristische bestemming
  • projecten die bijdragen aan het verbeteren van de belevingswaarde van het totale toeristisch product in Noordoost-Friesland
  • projecten die bijdragen aan het verbinden van de vijf toeristische streekmerken
  • projecten die bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid van de vijf toeristische streekmerken
  • projecten die bijdragen aan de zichtbaarheid van het aantrekkelijke ondernemersklimaat
  • projecten die bijdragen aan het uitdragen van het prettige woonklimaat in Noordoost-Fryslân

Wil je meer informatie over het programma Regiomarketing of heb je een bijpassend projectidee? Neem dan contact op met Qop.

Neem contact op

Natuurinclusieve landbouw (NIL)

Bouwen aan Ambitie

Toekomstbestendig Agri & Food

Ondernemers & Netwerk

Bouwen aan metaal

Bouwen aan de bouw

Wendbaar Vakmanschap

Arbeidsmobiliteit