Regionale producten voor-goed-eten

De producenten van voedsel concurreren vaak om de laagste prijs waardoor er weinig marge is. Hierdoor blijven kansen om het productiesysteem te verduurzamen en de biodiversiteit te verbeteren achter. Om dit te verbeteren is het project Regionale producten voor-goed-eten van het Coöperatief Centrum voor Regionaal Voedsel (CCRV) gestart. Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda is 43.225 euro aan dit project toegekend. Het project is in samenwerking met het Fjildlab tot stand gekomen.

Het project Regionale producten voor-goed-eten heeft als doel het inrichten van een korte voedselketen voor gezond voedsel. Het beoogt de consumenten, chefs en afnemers te voorzien in een zo breed mogelijk scala aan lokaal geproduceerde gezonde voedselproducten en om een goede prijs voor de producent en consument te realiseren.

Binnen het project wordt gewerkt aan afzetgaranties voor de producenten zodat zij de voedselproductie kunnen vernieuwen. Hierbij ligt de nadruk op productiewijzen die het milieu minder belasten en de biodiversiteit verbeteren. Voor het stimuleren van een ander consumptiegedrag is bewustwording en een eerlijk verhaal over voeding en productiewijzen nodig. Ook deze communicatie is ook onderdeel van het project. Het project loopt tot en met december 2021.