Rondjes om de kerken

De pelgrimsroutes in Fryslân mogen zich verheugen in een toenemende populariteit. Jaarlijks trekken deze routes enkel duizenden wandelaars. Maar ook bewoners in de regio trekken, mede als gevolg van de coronapandemie, vaker de wandelschoenen aan. Wandelen heeft een positieve impact op de gezondheid en vitaliteit.

Uit de wandelmonitor 2021 blijkt de behoefte aan rondwandelingen onder wandelaars het grootst. Hoewel Fryslân veel lange afstand pelgrimsroutes kent, zijn de pelgrimsrondwandelingen dun gezaaid. Onderzoek wijst uit dat in het wandelnetwerk nog behoorlijk veel witte plekken te zitten in de regio. Het project Rondjes om de Kerken speelt in op die behoefte. In de regio Noordoost-Fryslân gaat het om elf nieuwe pelgrimsrondjes die aanhaken op de bestaande pelgrimsroutes in Fryslân.

Stichting Tsjerkepaad, Alde Fryske Tsjerken en recreatieschap Marrekrite gaan samen aan de slag om de witte plekken op de pelgrimswandelroutes in te vullen. In totaal zullen vierentwintig rondwandelingen met verhalen, waarbij de kerk, het dorp en het omliggende landschap centraal staan, worden toegevoegd. Dit zorgt voor een directe verbetering van het wandelknooppunten-netwerk in Noordoost-Fryslân.

‘De vaak monumentale kerken in de Friese terpdorpen vormen een prachtige entree naar het omliggend landschap. De onderlinge relatie tussen kerk en het cultuurlandschap komt in de verhalen en bijpassende routes tot leven. Ze tonen een kwetsbare dynamiek waar we trots op mogen zijn, maar die soms heel fragiel is. Door te laten zien en beleven wat we nog hebben aan natuur, landschap en cultureel erfgoed, hopen we met dit project er aan bij te dragen dat die kwetsbaarheid blijvende zorg, bescherming en aandacht verdient. Dankzij deze bijdrage uit de Versnellingsagenda Noordoost Friesland kunnen we hopelijk laten zien dat ontwikkeling, vitaliteit en eco-toerisme heel goed samen kunnen gaan met een duurzame toekomst voor het Friese kustgebied.’ – vertelt Fokko Bosker over het project.

Deze verbetering van het wandelnetwerk geeft naar verwachting een economische boost aan de regio. Volgens de wandelmonitor spenderen wandelaars een relatief hoog bedrag in het gebied dat zij bezoeken, daarmee geven ze de gastvrijheidsindustrie een impuls.

Het project Rondjes om de kerken ontvangt vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €5000,-.