Havenslib uit Lauwersoog biedt kansen voor landbouwgrond

Jaarlijks heeft de haven van Lauwersoog een aanwas van 200.000 m3 slib. Het slib wordt ieder voorjaar gebaggerd en verklapt op de Waddenzee, ten noordoosten van de Haven. Uit diverse onderzoeken in de Waddenzee blijkt dat het verspreiden van slib op de Waddenzee een negatief effect heeft op de leefbaarheid van flora en fauna. Aan de andere kant kan het schoon havenslib kansen bieden voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Vanuit de Slibhub Lauwersoog gaat het onderzoek en de verkenning van start voor de toepassing van (ontzilt) havenslib voor het versterken van de landbouwgrond. Het havenslib zou in de nabije toekomst kunstmest kunnen vervangen op kleigronden. Het onderzoek draagt bij aan het sluiten van de regionale kringloop. Het havenbedrijf maakt jaarlijks hoge kosten voor het verplaatsen van slib, waar veel grondstoffen in zitten. Daarnaast is stijgen ook de kosten voor kunstmest in de landbouw. Door lokaal deze grondstoffen te benutten kan er win-win situatie ontstaan voor zowel het havenbedrijf als boeren in de regio.

‘Het is prachtig om te zien hoe het idee, om met ons havenslib bij te dragen aan een duurzame en circulaire landbouweconomie aanslaat. Gekscherend noemen we het slib ook wel het “zwarte goud”. Uit eerste testen blijkt dat er nogal wat mineralen en sporenelementen in het slib zitten die kunnen zorgen voor verrijking van de bodem. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met Landbouwers die aangeven: “Kom maar op mei dat guod!”, het is mooi dat ook deze partijen enthousiast zijn’ – aldus projectleider Klaas Laansma.

De vier projectpartners, Havencomplex Lauwersoog, Klaei, Agrarische Natuurvereniging NoardelikeFryske Wâlden en Agrarische Collectief Waadrâne ontwikkelen samen de Slibhub Lauwersoog. De totale projectkosten zijn €85.000 euro. De subsidieregeling Versnellingsagenda heeft een subsidiebedrag van €25.000 toegekend aan dit project.