Jongeren zoeken het uit!

Als ondernemers ben je graag onderdeel van goede ideeën. Jeroen Dijkstra is ook zo’n ondernemer, die een goed idee niet kan laten liggen. Nadat hij bij Pottle bekend werd met een sociale werkplaats en het sociaal ondernemen wat daarbij komt kijken, besloot hij met zijn compagnons dat dit ook goed zou zijn voor PureAqua.

Bij PureAqua maken ze waterfiltersystemen. In de bedrijfsvoering richten ze zich op de drie p’s people, planet, profit. De eerste P, people, kon nog wel wat invulling gebruiken. Het idee om een sociale werkplaats op te zetten is het startpunt voor dit project. De initiatiefnemers willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek bieden. Aansluitend willen ze leerwerkplekken aanbieden, samenwerken met het onderwijs en meer samenwerken met andere ondernemers. Om na te gaan of en hoe dit haalbaar is, is er een subsidie vanuit de Versnellingsagenda aangevraagd.

Het project is al een aardig eind op weg. Vanuit Pottle werd duidelijk welke stappen er nodig zijn om een sociale werkplaats haalbaar te maken. De hiervoor benodigde werkprocessen zijn inmiddels voor het grootste deel uitgewerkt. “Uiteindelijk zou het geweldig zijn als er een ecosysteem van partijen met een sociale werkplaats ontstaat. Zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.” zegt Jeroen. Het is van belang voor het slagen van het project, dat er een goede brug wordt geslagen naar de ondernemers en het onderwijs.

De stappen om de verbinding met het onderwijs te leggen, moeten nog gezet worden. De timing van het schooljaar bepaalt hierin wanneer er kan worden gestart met dit deel van het project. Ondertussen wordt er ook al goed ingezet op het contact met de ondernemers. Zo werd er uitgezocht waar de belangen van de ondernemers liggen voor dit project. Hieruit bleek dat het huidige waterfiltersysteem in veel gevallen niet goed paste bij de situatie van de ondernemer. Daarom wordt er gezocht naar een passende oplossing.

Het haalbaarheidsonderzoek van de sociale werkplaats wordt op de korte termijn afgerond. Per februari wordt er ingezet op onderwijs. Simultaan wordt er gewerkt aan de behoefte van de ondernemers en gezocht naar een passend waterfiltersysteem. Zodat het product beter is afgestemd op de wensen van de klant. Tot zover zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek veelbelovend, maar een echte uitspraak hierover laat nog even op zich wachten.

Benieuwd naar alle artikelen uit de tweede editie van het magazine?
Bekijk het volledige magazine hier: