Spitkeet: mei-inoar foarút 

Themapark de Spitkeet bestaat sinds 1990 en trekt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers. Het is een openluchtmuseum en themapark op de Friese en Groningse heide bij Harkema. De Spitkeet laat zien hoe mensen leefden en werkten in de periode 1850-1950. Ook laat het de ontwikkeling zien van het primitieve wonen in plaggenhutten en holwoningen naar het wonen in eenvoudige stenen huizen, de zogenaamde woudhuisjes.  

“De Spitkeet vertelt het ‘ferhaal fan de ûnderkant fan Fryslân’ en is één van de identiteitsdragers van de Noardlike Fryske Wâlden. Samen met andere organisaties wil de Spitkeet het gebied op de kaart zetten, zodat steeds meer recreanten het gebied weten te vinden en de rijke cultuurhistorie van de streek weten te waarderen” aldus Simon Hoeksma projectleider. 

Het draait volledig op betrokken vrijwilligers die enorm hun best doen om te zorgen dat alles tip top in orde is. Inmiddels is de Spitkeet zover gegroeid dat de vrijwilligers het eigenlijk niet meer aan kunnen. Helaas is het nog niet zover gegroeid dat er een stap kan worden gezet naar een duurzame professionalisering. De subsidiebijdrage helpt hierbij zodat de Spitkeet op zijn beurt kan bijdragen in de regio. 

Door de professionalisering willen de initiatiefnemers van dit project de Spitkeet inzetten om meer toeristen naar Noordoost-Fryslân te trekken, om zo bij te dragen aan het in stand houden van de lokale voorzieningen en het culturele erfgoed. Onderdeel van de professionalisering is bijvoorbeeld het uitbreiden van de recreatieve voorzieningen, die zowel voor toeristen als voor de inwoners van de omgeving interessant zijn en het aanbieden van een start- en vindplaats voor fiets- en wandelroutes. 

Dit alles past goed bij het regionale beleid en het initiatief sluit naadloos aan bij het provinciale beleid om met toerisme te zorgen voor een prettige en gezonde leefomgeving, voor het behouden en de ontwikkeling van cultureel- en natuurerfgoed en voor toekomst bestendige banen.  

De Spitkeet heeft vanuit de Versnellingsagenda een subsidiebedrag van €279.950,- gekregen.