Stadswerkplaats Noordoost-Fryslân

Hoe zorgen we voor een positieve leercultuur en hoe vormen we sterke regionale leernetwerken met bedrijven, overheid en onderwijs? Hoe zorgen we voor goed opgeleid personeel voor onze bedrijven in de stuwende sectoren? Hoe verbinden we technologie, innovatie, circulariteit en inclusie met elkaar?

Directeur Jan Knol van werk- leerbedrijf NEF: ‘De Stadswerkplaats gaat een sterk regionaal leernetwerk vormen met bedrijven, lokale overheid en onderwijs. Hier werken we aan nieuwe perspectieven en technologieën voor producten en diensten in o.a. de metaal, bouw en agrifood. We creëren een lerend organisatienetwerk; een ecosysteem, om zo te zorgen voor voldoende toekomstbestendige vakmensen en technische innovaties voor Noordoost Friesland. Samen zorgen we voor een sterke regionale economie, waar het goed leven in een groene omgeving is en waar oog is voor de groei van zowel bedrijven als mensen. Dit is mijn droom voor onze prachtige regio’.

‘Stadswerkplaats NOF’ bevindt zich in een verkennende fase. Het idee van een regionale Stadswerkplaats komt uit de denkkoker van werk-/leerbedrijf NEF. Om de levensvatbaarheid van het idee te kunnen inschatten, dient er een businesscase ontwikkeld te worden. Bij het ontwerp van deze businesscase, zullen partners vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven betrokken worden. Vanuit de Versnellingsagenda is subsidie toegekend voor het ontwikkelen van deze businesscase.