Subsidieregeling Versnellingsagenda in mei geopend voor Noordoost-Fryslân

Subsidieregeling Versnellingsagenda

De subsidieregeling Versnellingsagenda biedt mooie kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden die gezamenlijk werken, investeren en aan de slag gaan. Samenwerken in de regio, voor de regio. Via deze subsidieregeling wordt tot 2024 geld uit de Regiodeal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de sectoren agrofood, metaalindustrie, bouwnijverheid en recreatie & toerisme versterken.

Subsidieregeling Versnellingsagenda
Van 1 t/m 31 mei wordt de subsidieregeling opnieuw opengesteld voor aanvragen boven 5.000 euro. Projecten die bijdragen aan economische groei, innovaties in de bouw- en metaalsector, versterking van het technisch beroepsonderwijs, stimulering van werkgelegenheid, regiomarketing en een duurzame landbouwsector komen in aanmerking voor subsidie uit de Versnellingsagenda. Subsidies tot en met 5.000 euro kunnen het gehele jaar door aangevraagd worden. Voor subsidies boven 5.000 euro wordt de regeling jaarlijks in januari, mei en september opengesteld. Hierbij wordt van te voren een advies van stichting Qop gevraagd.

Qop ondersteunt
Stichting Qop zet als aanjager de economie van Noordoost-Fryslân in een hogere versnelling. Het team van Qop kijkt of het projectidee inhoudelijk past binnen de Versnellingsagenda en welke stappen je nog kunt zetten om het project verder te brengen. Voor advies en ondersteuning bij de uitwerking van een plan kunnen initiatiefnemers contact opnemen met stichting Qop via info@qop.nl of 0511-760009. Het subsidiebureau van de gemeente Noardeast-Fryslân, die deze regeling ook namens de provincie Fryslân, de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel uitvoert, handelt de subsidieaanvragen af.

Bekijk hier de infographic over de Versnellingsagenda Noordoost-Fryslân.