Biodiversiteit is ontzettend belangrijk voor de Nederlandse natuur. Bloemrijke akkerranden en bermstroken hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat de biodiversiteit in de regio is toegenomen. Daarnaast worden deze stroken in de gemeente Noardeast-Fryslân twee keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt direct in één werkgang afgevoerd of blijft liggen totdat het wordt afgevoerd. Zo kunnen meer insecten overleven en zaden afrijpen die op de grond vallen.

Dit alles klinkt als een geoptimaliseerd maaibeleid, echter de standaard maaimethodes zijn niet ingericht op deze ecologische en biodiverse insteek. 2Excell Management en Regnerus Machines willen hier verandering in brengen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de messenbalkmaaier het meest ecologische maaiprincipe hanteert.  De huidige maaimachines zijn niet ingericht op capaciteit, robuustheid en het in één werkgang maaien en afvoeren van gras. En hierdoor niet geschikt voor het werken in weilanden, wegbermen en natuurterreinen. Door de maaier op meerdere punten te verbeteren moet dit ten goede komen aan de biodiversiteit.

Technisch onderzoek moet aantonen dat het mogelijk is om de messenbalkmaaier aan te passen naar een ecologische machine. Met deze resultaten wordt een werkend prototype gebouwd. De opgedane kennis wordt gedeeld via de kennisdeelmiddagen van Kruidenrijk Grasland en met collega-boeren in de regio. Het eindresultaat is een werkend prototype maaier, dat doorontwikkeld kan worden tot een markt klaar product. De nieuwe eco-messenbalkmaaier moet het verschil maken voor de biodiversiteit in de regio.