Valideren, relevant worden en blijven voor werk

Sinds het einde van 2022 werken Raymond Steenkamp van Libereaux en Christa van der Veer van Firda voor Volwassenen samen om werkenden, werkzoekenden en werkgevers in Noordoost Friesland te helpen. Vanuit Qop werd een signaal afgegeven dat Valideren een prachtig project is, dat schaalbaar is voor de regio Noordoost-Fryslân en de werkgelegenheid in de regio kan bevorderen. Ook ontstond er vanuit landelijk beleid meer ruimte om anders om te gaan met vrijstellingen binnen het onderwijs, waardoor mensen met relevante werkervaring sneller gekwalificeerd kunnen worden. Daar ontstond de samenwerking tussen Libereaux en Firda. Samen vroegen zij subsidie uit de Versnellingsagenda aan, om het project uit te rollen in de regio.

Het Valideren is ontwikkeld door Libereaux en helpt om relevant te blijven voor werk. Met valideren worden de vaardigheden van de deelnemer in kaart gebracht en vastgelegd. In veel verschillende situaties kan dit een uitkomst bieden. Een werknemer werkt bijvoorbeeld in een functie, bezit hiervoor de vaardigheden, maar heeft niet de juiste papieren. Voor de werknemer is het belangrijk dat hij kan aantonen dat hij inzetbaar is voor de functie en niet hoeft te worden vervangen. Voor een werkgever is het in die situatie van belang dat de capaciteit van de medewerker wordt vastgelegd. Zodat er formeel kan worden aangetoond dat de werknemer geschikt en inzetbaar is voor de functie. Anderstaligen behalen bijvoorbeeld winst met het valideren, door het aantonen van hun vaardigheden binnen de Nederlands kaders.

De samenwerking met het onderwijs is een belangrijk onderdeel van dit project. De mensen die daar instromen worden geholpen om hun bestaande vaardigheden in kaart te brengen. Zo hoeven deelnemers alleen nog naar school voor de vaardigheden die ze nog niet bezitten. Hiermee hebben werkgevers niet alleen de medewerkers sneller op gekwalificeerd niveau, maar vooral ook de medewerkers krijgen erkenning voor de werkervaring en blijven op die manier relevant voor werk.

Het gaat dus niet om iets nieuws leren, maar om een formele erkenning van de kwaliteiten die een deelnemer al bezit. Met behulp van het validatieproces krijgen deelnemers de kans om, onder begeleiding van een professional, een portfolio van vaardigheden samen te stellen. Na een positieve beoordeling tijdens een assessment ontvangt de deelnemer een certificaat en een advies over de inzetbaarheid.

Aan het einde van 2023 loopt het project af. Tot die tijd blijven Raymond en Christa hard werken om zoveel mogelijk mensen uit de regio te helpen. Zij werken vanuit de overtuiging dat mensen veel meer vaardigheden bezitten, maar dat niet kunnen aantonen. Dat het project afloopt betekent overigens niet dat valideren niet meer mogelijk is. Dit project heeft met behulp van de subsidie de mogelijkheid gecreëerd om ondernemers, overheid en onderwijs uit de regio bewust te maken van de kansen en mogelijkheden die dit project biedt. Valideren kan altijd!

Benieuwd naar alle artikelen uit de tweede editie van het magazine?
Bekijk het volledige magazine hier: