Valideren, relevant worden en blijven voor werk

ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen en Libereaux hebben gezamenlijk een subsidie ontvangen voor het project Valideren, relevant worden en blijven voor werk. Met de toegekende subsidie van 320.000 euro uit de Versnellingsagenda worden inwoners uit de regio Noordoost-Friesland gestimuleerd om gericht aan hun eigen ontwikkeling te werken. Het startpunt hierbij is het valideren van ervaring.

Met het project wordt de focus gelegd op erkende vaardigheden en kwaliteiten die iemand al bezit of verder kan ontwikkelen in zijn of haar zoektocht naar (ander) werk of ontwikkeling. Een vakman of vakvrouw in Noordoost-Fryslân is iemand die niet alleen beschikt over de juiste papieren en vaardigheden, maar is ook iemand die zijn of haar eigen leervraag kan stellen. Door de verbinding te leggen tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs kunnen leer- en ontwikkelroutes worden geoptimaliseerd, waaronder een ruimhartig vrijstellingenbeleid in het onderwijs.

In het project ligt de focus op het in beeld brengen en erkennen van aanwezige vaardigheden (valideren). Dit biedt meer rendement voor het individu en zijn werkgever binnen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Naast meer compacte en effectievere diplomaroutes, wordt het accent ook gelegd op het verhogen van de inzetbaarheid van de werkende professional, de werkzoekenden, jongeren en zzp-ers.

Het project gaat nauw samenwerken met het Leerwerkloket Noordoost-Friesland.

“Het valideren van ervaring vormt de smeerolie voor de economie. Met name de groep mensen die nu geen noodzaak voelt om zich te ontwikkelen, gaan wij met ons project aanspreken. Maar vooral werkgevers worden uitgedaagd om verder te kijken dan de huidige korte termijn behoefte. Samen met deze partijen gaan we een basis leggen voor een gezonde en toekomstbestendig Topregio”, aldus Raymond Steenkamp, directeur Libereaux en Saskia Visser, directeur ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen.