Van kwetsbaarheid naar kracht, door leiderschap vanuit het hart

Veel jongeren en volwassenen weten onvoldoende hoe zij goed voor zichzelf kunnen zorgen. Onvoldoende kennis over bijvoorbeeld goede voeding, een onprettige leefsituatie, bewegen, bewustzijn en andere omstandigheden kunnen  zorgen voor stress, ziekte, armoede, verslaving of langdurig thuiszitten. Vanuit het perspectief van preventie wil Sippie Donkervoort vrouwen in de regio helpen vitaler en gezonder te worden met behulp van o.a. hartleiderschap.

Mentale kwetsbaarheid kan verschillende oorzaken hebben. Tekorten van personeel in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor te laat of onvoldoende hulp geleverd kan worden en o.a. armoede zorgen voor een toename van verschillende stoornissen bij veel jongeren en volwassenen. In het bijzonder richt het project zich eerst op vrouwen. Er wordt in eerste instantie onderzoek gedaan naar op welke wijze vrouwen het beste gestimuleerd kunnen worden om hun vitaliteit vanuit een holistische mensvisie* weer te verhogen.

In samenwerking met (zorg)onderwijs, zorginstellingen, ondernemers en gemeenten wil Sippie op een laagdrempelige wijze zorg inzetten en deze vrouwen handvatten bieden om een leven vol zelfvertrouwen en zelfzorg te kunnen leiden. “Hartleiderschap is het unieke perspectief vanuit de wetenschap dat zorgt voor diepe innerlijke wijsheid en een betere connectie met de doelgroep”. Door middel van onderzoek en afstemming met verschillende partijen wordt gekeken hoe bijvoorbeeld een interactieve app hieraan kan bijdragen, dit in combinatie met een passende website en actieve social media.

“De intentie van de app is o.a. dat vrouwen hun brein en hart opnieuw geprogrammeerd kunnen gaan worden, dit om verkeerde overtuigingen los te laten en deze om te zetten naar een leven vol zelfvertrouwen”, vertelt Sippie over het project. Met dit plan hoopt zij voor de doelgroep bij te dragen aan een leven met veel minder ziekte, stress, armoede, verslaving en werkloosheid. De kosten van sociale voorzieningen zullen volgens Sippie dalen en de brede welvaart in de gemeente Tytsjerksteradiel zal toenemen. “Van kwetsbaarheid naar kracht door leiderschap vanuit het hart, is een kans om vanuit preventie de gezondheidswinst simpel maar doeltreffend te laten toenemen!” Het effect is een toename van de vitaliteit, economische winst en gezonde(re) ‘mienskip’.

Vanuit de subsidieregeling Versnellingsagenda ontvangt het project een bijdrage van €5.000,-.

*In een holistische mensvisie wordt de mens als één geheel gezien, waarbij lichamelijke, psychologische, sociale en spirituele facetten onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar en elkaar wederzijds beïnvloeden.