Van thuiszittende jongere naar ijzersterke vakman

Een grote groep thuiszittende jongeren valt momenteel tussen wal en schip. Nu al hebben de gemeentes Noardeast-Fryslân en Dantumadiel jaarlijks te maken met een groep van ruim 100 “thuiszittende” jongeren in de leeftijdscategorie van 16 tot 25 jaar, en deze groep groeit gestaag.

Dit thuiszitten heeft vervelende gevolgen voor de jongeren – bijvoorbeeld een stagnerende ontwikkeling en vermindering van gezondheid en mentaal welzijn – en in het verlengde hiervan op de brede welvaart binnen de regio Noordoost-Fryslân. Going, De Jager RVS, Stichting OOM, OBM Noord en diverse bedrijven in de maakindustrie hebben de handen ineengeslagen om thuiszittende jongeren met de juiste begeleiding en persoonlijke aandacht op te leiden tot ijzersterke vakmannen en vrouwen. Het doel is om met een vernieuwende aanpak een match te maken tussen thuiszittende jongeren en de regionale industrie.

De projectpartners komen tot een vernieuwende en integrale aanpak om een vergeten groep jongeren weer te activeren. Letterlijk en figuurlijk. Met deze vernieuwende aanpak worden twee structurele problemen in de regio aangepakt: enerzijds worden de thuiszittende jongeren, oftewel de “vergeten groep”, geactiveerd om te re-integreren in de maatschappij en anderzijds wordt het structurele tekort aan goed geschoold personeel in de regionale metaalsector aangepakt. Een win-winsituatie voor de jongeren en de metaalsector in regio Noordoost-Fryslân. Voor deze vernieuwende aanpak heeft Going €170.000 subsidie ontvangen vanuit de Versnellingsagenda.

Initiatiefnemer en projectleider Mark de Jager: “Als je (tijdelijk) niet past in een schoolse setting mag dat nooit leiden tot afhaken in de maatschappij. Wij bieden met onze unieke integrale aanpak een alternatieve route voor deze jongeren om een waardevolle plek in de maatschappij te verwerven”.