Verduurzamen veevoer door gebruik van algen

Eiwitten zijn een essentieel onderdeel van voeding voor koeien. Nu worden deze eiwitten vaak uit soja gewonnen, maar de Europese Unie wil dat boeren in de toekomst minder afhankelijk zijn van soja en meer zelfvoorzienend worden. Algen bevatten op droge stofbasis hogere gehalten ruw eiwit, koolhydraten en vetten dan de conventionele (sojabonen), de algenteelt is dus een goed alternatief.

Ondernemer Douwe Zijlstra is eigenaar van Melkveebedrijf Kelstein V.O.F. met 110 melkkoeien op 74 hectare. Zijlstra is in 2008 gestart met een zoetwateralgenkwekerij. Samen met de projectpartners Groenoord en Eco Protecta ontvingen ze eind 2021 een subsidie van €92.560,25 voor het project: Verduurzamen veevoer door gebruik van algen. Algen worden beschouwd als een belangrijke kans op het verduurzamen van veevoer. Met het project wordt een mengwagen geoptimaliseerd voor het toevoegen van algenproduct aan het rantsoen, om zo tot een optimale samenstelling te komen.

De doelstelling van het project is de inzet van algen te bevorderen in de melkveehouderij, door een proces te ontwikkelen waarbij de algen kunnen worden toegevoegd aan het voedsel van koeien. Ofwel: “Het creëren van innovatieve oplossingen en businessmodellen in relatie tot natuur-inclusieve landbouw, circulaire productie in Noordoost Friesland”. De uitvoering van het project dient bij te dragen aan de inzet van algen voor een verdere verduurzaming van de sector.

De projectpartners willen met de uitvoering van dit project een belangrijke stap zetten naar kringlooplandbouw. De projectpartners verwachten hierbij tot belangrijke nieuwe inzichten te komen die bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een agrarische sector die toekomstbestendig is.