Versterken van de toeristische sector: Onderwijs, overheid en ondernemers zorgen voor regie en basisinfrastructuur

Een toeristische visie kan een bijdrage leveren aan werkgelegenheid en het faciliteren van inwoners. Met concrete projecten en acties willen de initiatiefnemers van dit project de toeristische sector in de regio versterken. Initiatieven, aanbod en partijen worden aan elkaar verbonden zodat voor zowel de toerist, recreant als de sector een goede toeristische structuur is die alle partijen verbindt en zichtbaar maakt. Dat kun je alleen maar samen en daarom hebben gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast Fryslân en Tytsjerksteradiel, NHL Stenden en Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost Friesland (RMT) een project ontwikkeld dat zorgt voor een stevige keten door regie te nemen en een stevige basisinfrastructuur op te zetten. 

Bouwen en borgen

Met de basisinfrastructuur en regiefunctie worden de krachten van de vele individuele initiatieven in onze ondernemende regio gebundeld. Aanbod en netwerken worden verbonden, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een sterke toeristische sector. De projectpartners willen met dit project de toeristische initiatieven verbinden, verbeteren en behouden. Daardoor ontstaat een samenhangend aanbod en een sterk netwerk waarin de drie O’s – Overheid, Onderwijs en Ondernemers – blijvend met elkaar samenwerken en waarin ook burgers altijd kunnen meedoen en profiteren.

Toeristische visie

In 2019 kwam met veel betrokkenen de toeristische visie voor Noordoost Fryslân tot stand. Hierin is een eerste aanzet tot analyse gemaakt van de vijf streekmerken; Elfstedenstad Dokkum, Werelderfgoed Waddenzee, Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden, Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Park De Alde Feanen. Daarnaast is een ambitieuze lijst met concrete acties samengesteld. Van plan naar uitvoering vraagt regie en samenhang. In deze sector werken veel partijen die elkaar lang niet altijd kennen. Het gevolg daarvan is dat de toerist het gebied niet optimaal kan beleven en ondernemers het potentieel niet kunnen benutten. Een voorbeeld daarvan zijn de vele routes die vaak dubbelingen hebben en afzonderlijk onbekend blijven.

De Triple Helix

De samenwerking tussen de drie O’s gaat vliegen door dit project. NHL Stenden staat uiteraard voor het onderwijs en brengt niet alleen HBO, maar ook MBO in. Zo kunnen studenten werken aan echte opdrachten en betekent het voor jongeren dat ze in hun eigen regio werken aan hun toekomst. Alle gemeentelijke overheden in de regio zijn projectpartner in dit project. Binnen de gemeenten worden ook de verschillende afdelingen betrokken. De ondernemers zijn partner met Stichting RegioMarketingToerisme (RMT). RMT bestaat uit een bestuur van ondernemers uit toeristische verbanden en zorgt voor de marketing en het gastheerschap van de regio, onder andere met de website www.eropuitinfriesland.nl

“De toeristische sector is de afgelopen jaren al mooi gegroeid. En dit project gaat echt de wind in de zeilen brengen; van het netwerk en het aanbod. We kunnen niet wachten om van start te gaan!” aldus de voorzitter van RMT Cathrienus Herrema namens alle projectpartners. De ontvangen subsidie voor dit project is €653.266.